La UAB implanta una nova aplicació per a la gestió i visibilitat de la informació de la recerca

Nou sistema gestió recerca EGRETA

La UAB ha posat en marxa EGRETA (Entorn per a la Gestió de la Recerca i la Transferència), un nou sistema de gestió de la informació de recerca que facilita alhora la visibilitat de la investigació de la Universitat a través d'un nou Portal de Recerca. La Universitat ha estat pionera a l'Estat en implantar aquest sistema, utilitzat per universitats i centres de recerca de prestigi d'arreu. Els propers mesos està previst que s'organitzin diverses sessions formatives sobre el seu funcionament adreçades al PDI.

18/09/2020

"La implantació d'EGRETA és un pas necessari i fonamental per a la nostra Universitat. No només per avançar cap a l’optimització màxima dels processos de gestió interna de la recerca. També per donar, quantitativament i qualitativament, una major visibilitat pública de les capacitats de la nostra Universitat i del seu personal de recerca, la seva multidisciplinarietat i internacionalització", destaca Javier Lafuente, exvicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics.

EGRETA suposa avantatges substancials respecte a l’antic sistema de gestió de la producció científica, Eina, el contingut del qual ha estat migrat  al nou sistema. Permet gestionar la recerca des de l’inici fins al final del seu cicle de vida, mantenint actualitzades les dades de publicacions i altres activitats de recerca realitzades pel personal investigador. Facilita i agilitza la comunicació i l’accés en temps real a la informació compartida entre el PDI i el personal de gestió de la recerca en aspectes com l’estat dels projectes, les noves convocatòries i les sol·licituds presentades. I, alhora, serveix d’eina de suport a la presa de decisions als òrgans de govern, en oferir una visió general permanentment actualitzada de l’estat de la recerca i permetre l’elaboració d’informes i documents de treball.

Funcionalitats per al personal de recerca

El sistema ofereix nombroses funcionalitats específiques per al personal de recerca (PDI, investigadors en formació i tècnics superiors), que gestionarà la seva informació de manera més fàcil, ràpida i precisa. Entre d’altres, hi ha la notificació automàtica dels articles que es publiquin en bases de dades bibliogràfiques com Scopus, Web of Science o Mendeley,  i la fàcil selecció i integració dels mateixos a l’espai personal; l’elaboració d’informes de la seva activitat, el treball de drafts en xarxa, el disseny de l’empremta digital personalitzada o l’adaptació senzilla del seu currículum als diferents models estandarditzats, segons requeriments específics. A més, EGRETA permet l’actualització automàtica entre les pàgines personals que allotja i les d’ORCID –amb qui la Universitat ha subscrit un conveni recentment-, en ambdós sentits.

Portal de Recerca de la UAB

La implantació d’EGRETA ha anat en paral·lel a la posada en marxa d’un Portal de Recerca de la UAB, que s’alimenta directament del nou sistema de gestió i que permet a tots els departaments, centres i instituts i personal docent i investigador disposar d’un espai propi per donar visibilitat pública als seus perfils professionals i a la seva investigació.


Un sistema per facilitar la gestió de la recerca a Europa

Actualment, el CRIS (Current Research Information System) que suporta EGRETA és l’únic sistema de gestió de la recerca desenvolupat íntegrament  amb format CERIF (Common European Research Information Format). Impulsat per la Comissió Europea, pretén facilitar la circulació de dades entre els diferents sistemes de gestió de la recerca dels països membres de la UE.

El CRIS  va ser ideat i desenvolupat inicialment per investigadors de la Universitat d’Aarhus de Dinamarca i posteriorment el va adquirir l’editorial Elsevier, que l’ha fet evolucionar i l’ha convertit en una eina de referència en l’àmbit de la gestió de la informació de recerca. Actualment el fan servir més de 300 institucions de tot el món, tant per a la gestió interna de la recerca com per a la visualització externa de la seva capacitat investigadora.

Per a la formació de PDI sobre EGRETA i el nou Portal de Recerca, la Universitat està organitzant sessions telemàtiques i tutories que es duran a terme properament i de les quals anirà informant. 

La implementació de l’EGRETA compta amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Educació de qualitat
 

Notícies relacionades

Operari instal·lant el dispositiu en una canalització / operario instalando el dispositivo

Desenvolupen un nou sistema per gestionar infraestructures subterrànies

Investigadors del CIMITEC de la UAB han col·laborat amb l’empresa terrassenca Chatu Tech per desenvolupar un sistema de detecció de canalitzacions que redueix el temps i els costos d’una obra. El sistema evita possibles accidents per trencaments de les canalitzacions, entre d'altres avantatges.

Totes les notícies