L'Institut de Ciències Fotòniques ofereix beques de recerca a dones estudiants

Imatge Convocatoria Beques

Amb els Maria Yzuel Fellowship Awards, adreçats a dones estudiants de grau o màster, l'ICFO vol promoure el talent femení en la investigació científica en les àrees de Física, Enginyeria, Química, Matemàtiques i Biologia. 

25/11/2020

Mitjançant els Maria Yzuel Fellowship Awards, l’ICFO (Institut de Ciències Fotòniques) ofereix una sèrie de beques en diverses àrees de coneixement per tal de promoure i retenir el talent femení en la investigació a més de fomentar la igualtat d’oportunitats a la feina. L’ICFO ofereix 3 beques per a cadascuna de les àrees següents: 

  • Biofísica i Òptica biomèdica
  • Detecció òptica, optoelectrònica i fotovoltaica
  • Òptica no-lineal, òptica ultra rapida i atto-física
  • Nano fotònica, opto mecànica i nano mecànica
  • Òptica quàntica experimental i informació quàntica 
  • Nano fotònica teòrica, òptica quàntica i informació quàntica

El primer requisit que han de complir les estudiants per tal d’accedir a aquestes beques és estar matriculades en estudis de grau o màster durant l’estada a l’ICFO. També se’ls exigirà un alt coneixement d’anglès. 

Per tal de formalitzar la sol·licitud, l’ICFO recomana a les candidates que primer s’informin sobre quines són les vacants que hi ha. Un cop escollida la vacant que s’adeqüi a les seves prioritats, haurà d’enviar una carta de motivació en què expliqui quina vacant vol ocupar i per quins motius aquesta beca pot beneficiar la seva carrera professional. Aquesta carta és un dels elements que el jurat valora més a l’hora de fer la selecció. També han d’adjuntar el seu currículum vitae, l’expedient acadèmic i les dades del potencial tutor o tutora en cas de ser escollida. A l’hora de fer la selecció, també es tindrà en compte l’actitud proactiva de la candidata i la participació en activitats comunitàries. 

El termini màxim per presentar les sol·licituds és el 10 de gener de 2021.

El temps d’estada és variable, amb una durada mínima de tres mesos i una màxima de sis. El temps màxim es pot allargar en cas que l’estudiant estigui completant una tesi de màster o que s’arribi a un acord amb el grup amfitrió. 

Per a aquelles estudiants que resideixin a Catalunya, la beca inclou un ajut a l’estudi de 300 euros bruts mensuals per dedicació a temps complert. Per a les estudiants que resideixen fora de Catalunya, aquesta ajuda s’augmenta fins als 600 euros bruts mensuals. El conveni serà signat entre la universitat d’origen de l’estudiant i l’ICFO.

Per a obtenir més informació podeu accedir a: http://jobs.icfo.eu/?detail=549

 

Notícies relacionades

Totes les notícies