Inscripcions obertes al 'Taller de Prevenció de Riscos Laborals', amb reconeixement d'1 crèdit ECTS

Taller de Prevenció de Riscos Laborals

S'impartirà els mesos de febrer i març de 2022, amb 18 hores de docència presencial a l'Escola de Postgrau de la UAB en horari de tardes. Tractarà sobre la salut i la seguretat en el treball, la prevenció de riscos i els primers auxilis, i inclourà pràctiques de maneig d’extintors amb foc real.

30/11/2021

La UAB ofereix al seu alumnat un Taller de Prevenció de Riscos Laborals, que ja ha obert les inscripcions per a una nova edició que tindrà lloc a inicis de 2022. Superar l’activitat permetrà l’obtenció d’1 crèdit ECTS i del Certificat d’Aprofitament de Nivell Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals.

La durada total del taller serà de 30 hores: 18 de docència presencial i 12 de treball fora de l’aula. Les classes s’impartiran els dies 8, 15, i 22 de febrer i 1, 8 i 15 de març, de 15.00 a 18.00 h, a l’aula 1-2 de l’Escola de Postgrau de la UAB. Caldrà una assistència mínima del 80% per superar l’activitat i obtenir el crèdit ECTS i el certificat corresponent.

Els continguts del taller seran els següents:

  1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
  2. Riscos laborals i la seva prevenció.
  3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l’activitat de l’empresa.
  4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
  5. Primers auxilis.

Pel que fa al preu de la matrícula, és de 30 euros.

El Taller de Prevenció de Riscos Laborals està organitzat pel Servei d’Ocupabilitat de la UAB.