Estudien si una infecció per fongs pot estar afectant el tritó dels Pirineus

Estudi malaltia fongs en el tritó dels Pirineus

Investigadors de la UAB avaluaran la distribució i l’impacte de fongs quitridis sobre el tritó dels Pirineus. L’estudi permetrà conèixer si la malaltia que causen, la quitridiomicosi, pot estar implicada en la recessió de les poblacions d'aquests amfibis i proposar estratègies per a la seva conservació. Una campanya de crowdfunding està en marxa per col·laborar en el projecte.

22/03/2021

Els amfibis estan entre els animals més amenaçats del món degut a la quitridiomicosi, una greu infecció provocada per dos fongs, Batrachochytrium dendrobatidis i Batrachochytrium salamandrivorans, que es troba estesa per tot el món. A la Península Ibèrica els amfibis més afectats per aquesta malaltia són els que viuen a altituds elevades, inclosos els dels Pirineus. Per això hi ha una necessitat creixent de monitoritzar la presència dels fongs patògens i entendre els seus impactes en els amfibis més susceptibles, com és el cas del tritó dels Pirineus, una espècie especialment sensible als canvis en el seu entorn.

Les poblacions de tritons pirinencs estan en clara recessió i en algunes zones on viuen s’ha detectat ja la presència del fong B. dendrobatidis. Però es desconeix quin és el seu impacte en aquests amfibis i si el declivi que pateixen pot estar causat per la malaltia. A més, la possible introducció del B. salamandrivorans, no detectat encara a la serralada, podria ser devastador per a l’espècie, ja que afecta més greument tritons i salamandres.

En aquest context, investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) acaben de posar en marxa un projecte per elaborar un mapa de la distribució dels fongs quitridis i avaluar el seu impacte en les poblacions de tritó dels Pirineus.

“Els resultats ajudaran a desenvolupar estratègies per controlar la malaltia i establir accions i línies de recerca per a la conservació de l’espècie”, assenyala Òscar Cabezón, investigador del grup de recerca de Medicina per a la Conservació de la Vida Salvatge (WildCoM) del Departament de Medicina i Cirurgia Animals, que lidera l’estudi. “La informació que obtinguem servirà també a nivell nacional i internacional per a la conservació d’altres amfibis”.

El treball de camp es durà a terme de maig a octubre, quan la majoria d’espècies d’amfibis es troben en el seu pic d’activitat. Es faran estudis en sis zones diferents de 3 Parcs Naturals de Catalunya (Cadí-Moixeró, Capçaleres del Ter i del Freser i Alt Pirineu). Les mostres a analitzar es prendran fregant un bastonet estèril per la pell dels animals, que després de ser identificats individualment seran retornats al medi natural i recapturats en fases posteriors per fer-ne el seguiment.

La quitridiomicosi ha contribuït al declivi de 501 espècies d’amfibis i l’extinció de 90 arreu del món, la qual cosa representa la major pèrdua de biodiversitat atribuïble a un patogen. Va emergir globalment als anys 70 a causa del comerç d’espècies i la mobilitat humana i en les últimes dècades ha colonitzat ja tot el planeta.

“Actualment no existeixen estratègies per controlar la malaltia en el medi natural, ja que cal un coneixement profund de cada comunitat d’amfibis en particular per tal d’aplicar mesures efectives. Així doncs, moltes més espècies d’amfibis continuen en risc d’extinció per culpa d’aquests patògens”, explica Maria Puig Ribas, que realitza la tesi doctoral en el marc del projecte.

Segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (IUCN), el 41% de les espècies d’amfibis es troben actualment en perill d’extinció.

La UAB ha llençat recentment la campanya de crowdfunding Protegim el nostre tritó del Pirineu! a través de la qual es pot col·laborar amb els investigadors en la realització del projecte.