Els UAB Open Labs instal·len dues antenes d'IoT al Campus

Els UAB Open Labs instal·len dues antenes d'IoT al Campus

Els laboratoris d'innovació oberta de la Universitat han instal·lat dues antenes d'IoT (Internet of Things) al Campus de la UAB per dotar-lo d'un sistema de comunicació de dades obert i gratuït, i amb múltiples aplicacions de monitorització per avançar cap a un Smart Campus.

10/12/2020

Aquestes antenes permeten enviar petits missatges utilitzant sensors com a emissors. Aquests sensors, que poden ser d'humitat, temperatura, volum de gasos, de so, etc., envien la informació a l'antena d'IoT, després a l'estació base i, finalment, per Internet a l'ordinador que se'ls indiqui. En el cas de la UAB, les antenes, que s'han ubicat a les cobertes de les Facultats de Veterinària i d'Enginyeria, utilitzen el protocol LoRaWAN, en la banda de radiofreqüència lliure de 868MHz.

Segons el coordinador dels UAB Open Labs, Alfons Miàs, "un segon pas pot ser lligar aquests sensors a una acció. Es podria dir a l'arduino que, quan el sensor marqui per sobre dels 25 graus, s'engegui l’aire condicionat. També es podria, per exemple, posar un sensor d’humitat a la gespa i demanar-li que, a un determinat llindar d’humitat i a les 12h de la nit, s'activin els aspersors. D’aquesta manera, no s'activarien els dies de pluja i seríem més eficients i sostenibles”.

A part de les múltiples possibilitats de monitorització, l’IoT també pot ser útil tant per a l’experimentació científica, com pels usuaris dels UAB Open Labs o pels tècnics de l'administració universitària.

Al web de la comunitat The things network es poden veure totes les antenes que hi ha instal·lades al món i les de la UAB (Open Labs-Cephis 01 i 02). És una comunitat que treballa de forma voluntària per al desenvolupament d’aquesta xarxa de comunicació i que facilita la integració dels missatges en les aplicacions dels usuaris.

Aquest projecte ha estat possible fruit de la col·laboració dels UAB Open Labs amb el Centre de Prototips i Solucions Hardware-Software (CEPHIS), i el suport del Servei d'Informàtica, el Servei d'Arquitectura, l'Escola d'Enginyeria i la Facultat de Veterinària.

Per tenir més informació del projecte us podeu adreçar a openlabs@uab.cat o a la comunitat d’IoT de Catalunya.