El tèxtil com a motor d'innovació

El tèxtil com a motor d'innovació

El futur dels teixits intel·ligents va ser el tema del 17è Brunch d’Innovació del Hub b30, que va reunir virtualment unes 120 persones per debatre sobre les tendències d'aquest sector històric del nostre país.

02/12/2020

Organitzada pel Parc de Recerca UAB amb l’Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de la UPC de Terrassa, la jornada va ser moderada per Jorge Macanás, professor d’Enginyeria Química d’aquest centre. També d’aquesta Escola hi va intervenir la responsable de la secció d’Enginyeria Tèxtil, Mònica Ardanuy, que per començar va contextualitzar què s’entén per 'teixits intel·ligents': "podrien ser considerats teixits tècnics, però a més tenen múltiples funcionalitats i poden interaccionar amb l’entorn i amb l’usuari. Per exemple, canvien de forma en funció de la temperatura, poden incloure elements conductors, entre moltes altres possibilitats", explicava.

Ardanuy també va remarcar que cal una formació interdisciplinària per fabricar aquests teixits perquè cal conèixer la tecnologia tèxtil, però alhora la tecnologia que s’hi vol aplicar. En aquest sentit també es va manifestar Mònica Olmos, Directora d’Operacions de TEXFOR, que va reclamar la necessitat de formar i captar talent per a un sector com és el tèxtil que representa 4.500 milions d’euros anuals a nivell mundial. Segons Olmos, calen ajudes per afavorir la fabricació de productes d’alt valor afegit, sobretot dirigides a pimes que vulguin desenvolupar nous productes o materials.

Pel que fa a la fabricació de teixits intel·ligents, Miquel Ridao, CEO de l’empresa tecnològica Sensingtex, va explicar quines tècniques utilitzen per fabricar tèxtils amb sensors per aplicacions esportives i mèdiques. Per Ridao, tenir una tecnologia de circuiteria elàstica és una de les bases d’una empresa que vulgui introduir-se en els smart textiles.

El reciclatge de teixits va ser un dels grans temes del Brunch del passat dia 27 de novembre. Per Enric Carrera, professor de la UPC i Director de l’Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa, s’ha de tenir una estratègia com a país perquè en breu s’haurà d’aplicar la normativa europea de reciclatge del tèxtil. Per Carrera, el gran repte és el reciclatge químic, tot i que cal verificar la seva viabilitat econòmica i ambiental.

També Mireia Cañellas, responsable de Desenvolupament Sostenible del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, va incidir en la necessitat de reciclar el tèxtil, que actualment ja suposa 21,5 quilos de residus per persona cada any, dels quals un 88% no es recicla. Segons Cañellas, primerament cal augmentar la recollida selectiva i, després, aconseguir reutilitzar aquests residus en el mateix sector tèxtil o en d’altres. Per Cañellas, "els teixits intel·ligents tenen un valor afegir perquè se’ls poden aplicar tecnologies de circularitat".

Finalment, la jornada es va tancar destacant la necessitat de potenciar i modernitzar el sector del rentatde teixits, que en aquests moments és una font d’ocupació per a moltes persones en risc d’exclusió social.

Més informació:
Informe de Vigilància Tecnològica

Video de la jornada

 

Notícies relacionades

Nous avenços en la detecció de biaixos als algoritmes de reconeixement facial

Nous avenços en la detecció de biaixos als algoritmes de reconeixement facial

Un equip del Centre de Visió per Computador i de la Universitat de Barcelona ha avaluat la precisió i els biaixos de gènere i color de pell dels algoritmes de reconeixement facial automàtics. Tot i que les millors solucions superen el 99.9% de precisió, s'han detectat grups que mostren taxes més altes de falsos positius o falsos negatius.

Totes les notícies