El Servei d'Ocupabilitat presta servei de forma telemàtica a causa de la COVID-19

Servei d'Ocupabilitat UAB

En aquesta notícia trobaràs tota la informació sobre el funcionament del Servei, les pràctiques extracurriculars, les pràctiques no laborals per a persones titulades i les pràctiques internacionals durant la pandèmia de coronavirus. [Darrera actualització: 28/07/2020]

28/07/2020

Atesa la situació de crisi sanitària, i per tal d'evitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles, el Servei d’Ocupabilitat presta servei de forma telemàtica a les persones usuàries i a les empreses/institucions a través de les adreces electròniques següents:


Així doncs, l'equip del Servei d’Ocupabilitat atén les consultes i les necessitats a través del correu electrònic. Tot i això, de forma excepcional i en els casos en què sigui imprescindible, l'equip del Servei podrà fer una trucada telefònica o una videotrucada a la persona estudiant i/o a l'entitat col·laboradora.

Per altra banda, i en el cas de consultes complexes, les persones i organitzacions usuàries de la Unitat d'Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral (primers dos punts del llistat anterior) podran concertar una videotrucada amb cita prèvia amb l'equip del Servei.

!  El Servei d'Ocupabilitat de la UAB tanca per vacances del 8 al 23 d'agost del 2020.

 

  Resolució de la UAB sobre les pràctiques extracurriculars

a) Els nous convenis de pràctiques poden ser per a estades en modalitat telemàtica o presencial.

En el cas de la modalitat telemàtica, l’empresa/institució ha de formalitzar aquest document de responsabilitat i enviar-lo a laboral.practiques.so@uab.cat.

En el cas de la modalitat presencial, a més, s’han de complir els requisits següents:

  • L'estudiant ha de sol·licitar la presencialitat.
  • L’empresa/institució ha d’haver reprès la seva activitat presencial.
  • Cal garantir el seguiment tutorial de les pràctiques.
  • L’empresa/institució ha de formalitzar aquest certificat de garantia de mesures de protecció de la salut i enviar-lo a laboral.practiques.so@uab.cat.

b) Les estades de pràctiques que ja s’estan desenvolupant en modalitat telemàtica poden passar a modalitat presencial si es compleixen aquests requisits:

  • L'estudiant ha de sol·licitar la presencialitat.
  • L’empresa/institució ha d’haver reprès la seva activitat presencial.
  • Cal garantir el seguiment tutorial de les pràctiques.
  • L’empresa/institució ha de formalitzar aquest certificat de garantia de mesures de protecció de la salut i enviar-lo a laboral.practiques.so@uab.cat.

c) En les estades de pràctiques extracurriculars a la UAB s’apliquen exactament les mateixes condicions que en els dos punts anteriors, incloent la formalització del document de responsabilitat (pràctiques telemàtiques) o el certificat de garantia (pràctiques presencials) per part de l'àmbit de la UAB que acull la persona estudiant.

!  Des del passat 24 de juliol, NEXUS ha deixat d'estar operativa per a la gestió de convenis de pràctiques extracurriculars i per a la publicació d'ofertes de pràctiques i laborals. L'aplicació tornarà a posar-se en marxa el 29 d'agost, data en què es reprendrà la prestació d'aquests serveis.

 

  Resolució del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i de la UAB sobre les pràctiques no laborals per a persones titulades

Les estades de pràctiques no laborals per a persones titulades que estiguin en curs només podran continuar de forma telemàtica, en règim de teletreball, i sempre que es mantingui la supervisió per part de la persona tutora de l’empresa. En cap cas, la persona en pràctiques podrà desplaçar-se fins a l’empresa.

En cas que l’empresa no pugui garantir aquestes condicions, es podrà acordar la suspensió i la represa de les pràctiques un cop hagi passat la situació d’emergència. Així doncs, les pràctiques es podran reprendre prèvia comunicació al Servei d’Ocupabilitat de la UAB del termini addicional que suposa i/o del canvi en les condicions acordades amb la persones joves per a la finalització del programa de pràctiques. 

Durant la suspensió de les pràctiques caldrà mantenir les condicions d’inclusió en el Règim General de Seguretat Social que es preveu a l’article 3.5 de Reial Decret 1543/2011, de 31 d’octubre, pel qual es regulen las pràctiques no laborals en empreses.  

En cas que l’empresa es vegi abocada a un expedient de regulació i/o s’acordi amb la persona en pràctiques la finalització d’aquestes, l’empresa haurà d’emetre un certificat en què consti, com a mínim: la pràctica realitzada, els continguts formatius inherents a la mateixa, la seva durada i el període en què s’ha realitzat. L’empresa comunicarà al Servei d’Ocupabilitat de la UAB la finalització de l’estada de pràctiques, tot indicant el motiu de la finalització.


  Resolució de la UAB sobre les pràctiques internacionals

Pel que fa a les pràctiques internacionals a través dels programes Erasmus+ Pràctiques i UAB Exchange Programme Traineeships, el Servei d'Ocupabilitat proporciona, a les persones que inicien o retornen les seves mobilitats, indicacions concretes per al seu cas en funció del país de destinació i de l'evolució de la pandèmia.

Així doncs, quant a les mobilitats que s'han d'iniciar properament, es recomana mantenir un contacte continuat amb les persones tutores de les institucions d’acollida per tal d'obtenir informació actualitzada i de primera mà sobre la situació al país de destinació i sobre la pròpia pràctica, a més d'informar el Servei d’Ocupabilitat de qualsevol incidència. També es recomana no incórrer en despeses de contractacions de viatges i altres serveis al país de destinació amb molta anticipació

Finalment, convé recordar que, abans d’iniciar o retornar la mobilitat, cal consultar les recomanacions de l’agència nacional SEPIE (que gestiona el programa Erasmus+) i del Ministeri d’Afers Exteriors, disponibles als seus perfils de xarxes socials com Twitter: @sepiegob, @maecgob. També els canals oficials dels països de destinació.

En aquest apartat del nostre web podreu consultar les preguntes més freqüents sobre l'afectació de la COVID-19 en els programes de mobilitat per a pràctiques.


  Ajornament de les activitats formatives presencials

Per altra banda, i en línia amb les mesures decretades, el Servei ha ajornat totes les seves activitats formatives presencials.


El Servei d’Ocupabilitat recomana a tothom que segueixi les indicacions de les autoritats públiques respecte la contenció de la COVID-19 i que prengui totes les mesures possibles per tal de protegir la salut de les persones.

 

Notícies relacionades

Servei d'Ocupabilitat de la UAB

El Servei d'Ocupabilitat tanca per vacances del 8 al 23 d'agost

Continuarà prestant servei de forma telemàtica la primera i l'última setmana del mes. Per altra banda, l'aplicació NEXUS s'ha desactivat fins el 29 d'agost, data en què es reprendrà la gestió de convenis de pràctiques extracurriculars i la publicació d'ofertes de pràctiques i laborals.

EU Careers Ambassadors

La UAB cerca ambaixador/a UNICAT per al curs 2020-2021

Seleccionarà una persona estudiant que promocionarà, entre la comunitat universitària, les oportunitats professionals en institucions de la Unió Europea. Aquesta experiència li permetrà enriquir el seu propi currículum. Sol·licituds fins el 18 de setembre.

Totes les notícies