El Servei d'Estabulari: noves instal·lacions per a la recerca d'excel·lència

Servei Estabulari UAB

L’ampliació i renovació del Servei d’Estabulari, duta terme segons els requeriments de la Generalitat per als centres usuaris d’animals d’experimentació, permetran potenciar la recerca d’excel·lència de la Universitat, captar nou talent investigador i enfortir la transferència i valorització de coneixement.

08/09/2021

L’ampliació de 840 metres quadrats del Servei d’Estabulari ha estat dedicada, principalment, a la creació de nous espais de laboratori, que permeten aplicar tant les noves tecnologies de manipulació genètica, mitjançant vectors virals, com l'ús d'agents patògens per al desenvolupament de teràpies a totes les àrees d'estudi a les quals donen servei (neurociències, neuropsicologia, comportament i estrès, càncer, malalties metabòliques, fisiologia, desenvolupament de teràpies per a malalties parasitàries, immunologia, vectorologia, desenvolupament dels organismes, etc.). Concretament, les noves infraestructures permeten treballar amb electrofisiologia, vectors virals i optogenètica, i dur a terme valoracions conductuals i cognitives complexes. A més, fruit d’un conveni amb la UIC, també està disponible un microscopi bifotònic per fer estudis longitudinals amb animals in vivo.

“L’ampliació ha permès evolucionar projectes de gran impacte en l’àmbit de la biomedicina amb la posada en marxa de sales condicionades d’electrofisiologia i zona de bioseguretat”, assenyala Esther Udina, investigadora del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia. Per a Miguel Chillón, investigador ICREA de l’Institut de Neurociències (INc), les noves instal·lacions permetran potenciar dues grans línies d’investigació en la seva àrea: “l’estudi de factors protectors contra els dèficits cognitius associats a l’edat i el desenvolupament d’una estratègia terapèutica contra dues malalties rares neurodegeneratives pediàtriques”. Carlos Barcia, investigador del programa TALENT-UAB de l’INc, destaca el salt qualitatiu que suposa per a la recerca biomèdica la instal·lació de microscòpia multi fotònica: “permet realitzar imatges microscòpiques en el cervell d’animals vius, amb alta resolució, al llarg del temps i en 3D amb gran profunditat en el teixit”.

El projecte d’ampliació i renovació del Servei ha estat un dels beneficiaris de la convocatòria per a la realització projectes singulars institucionals d’infraestructures d’R+D dels fons del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 atorgats pel Departament de Recerca i Universitats. L’objectiu d’aquesta línia d’ajut és seleccionar projectes singulars institucionals de construcció, adquisició, habilitació o ampliació d'edificacions per a infraestructures d'I+D que possibilitin l'atracció de talent i el desenvolupament d'activitats de transferència i valorització de coneixement.

La UAB ha tingut un cofinançament FEDER de 619.834 euros sobre un cost total d’1.239.669 euros.

Un servei per a la investigació bàsica i l’aplicada

El Servei d'Estabulari està dedicat a la producció i manteniment d'animals d'experimentació amb sales per a l’allotjament de rosegadors (rata, ratolí i hàmster -tant comercials com modificats genèticament-) i els seus respectius laboratoris. La instal·lació compta amb personal tècnic qualificat per al tractament dels animals i degudament acreditat sobre la  protecció dels animals utilitzats per a experimentació i altres finalitats científiques. A més, un equip veterinari garanteix l'adequat ús i atenció dels animals, alhora que dóna suport i assessorament en benestar i salut animal als investigadors sota les normes del Comitè Ètic d'Experimentació Animal i Humana (CEEAH).

L’Estabulari permet desenvolupar investigació bàsica i aplicada en diversos camps de la ciència com ara la neuropsicologia, el càncer, la fisiologia,  la toxicologia, la psicologia, etc. Tots ells àmbits de coneixement fonamentals per assolir nivells d’excel·lència en la recerca.