Contractació de més de 800 joves titulats que busquen una primera experiència professional

Procés de selecció

La Garantia Juvenil ofereix 882 contractes per a persones joves que tenen titulació universitària, o de cicles formatius, o bé que han obtingut un certificat de professionalitat. Es tracta de contractes de 6 mesos per treballar en ajuntaments i entitats sense afany de lucre arreu del territori.

14/12/2017

L'oferta va destinada a persones joves amb titulació universitària, de cicles formatius o amb certificat de professionalitat. Es tracta de contractes en pràctiques per treballar en ajuntaments, consells comarcals i entitats sense afany de lucre arreu del territori (quadre annex entitats contractants).

 
La persona jove interessada en ser contractada ha de complir els següents requisits:

  • Estar inscrit/a al sistema de Garantia Juvenil.
  • Estar inscrit/a com a persona demandant d'ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
  • Acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que habiliti per a l'exercici professional. 
  • Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.
  • Així mateix, a través de les oficines del SOC s’informarà als joves interessats que compleixin els requisits citats sobre les places ofertades per part de 300 Ajuntaments, 46 Consells Comarcals i 80 Entitats Sense Ànim de Lucre.
 
Per a més informació us podeu adreçar a una Oficina Jove o a l'Oficina de Treball que us correspon.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies