Confirmen el paper de la vespa asiàtica en el declivi de les abelles

Abellar experimental / colmenar experimental

Després de dos anys de recollida de dades en condicions periurbanes, el projecte UABee confirma que la vespa asiàtica suposa una gran amenaça per a la supervivència de les abelles, però demostra que és possible evitar el declivi amb un maneig adequat dels ruscos.

19/05/2021

Un equip d'investigadors de la UAB ha realitzat un seguiment de dos anys, entre març de 2019 i febrer de 2021, de l’apiari experimental UABee, inicialment format per sis ruscos poblats amb abelles ibèriques (la raça autòctona espanyola Apis mellifera iberiensis). Es tracta del primer abellar plenament monitoritzat d'Espanya que està sent seguit tant per mètodes manuals com per sensors. L’apiari aplica condicions sanitàries de referència (tractaments obligatoris contra l'àcar varroa en absència de cria) i mesures de suport en èpoques crítiques. Els investigadors han registrat el pes, les incidències ocorregudes en els ruscos, han capturat imatges de l'activitat de les abelles i han relacionat tot això amb les condicions meteorològiques. L'estudi s'ha completat amb l'anàlisi del pol·len i de la procedència del nèctar utilitzat per a produir la mel.

Les dades mostren que el pes dels ruscos i l'activitat de les abelles en condicions mediterrànies periurbanes (l’apiari es troba en una zona de bosc en el mateix campus de la UAB a Bellaterra) augmenta amb la temperatura a l'hivern i a la primavera, però disminueix marcadament a l'estiu i després de les collites de mel, amb mínims a l'inici de la tardor. Per això, els investigadors recomanen als apicultors fer collites primerenques a la primavera per permetre que les abelles augmentin les seves reserves de mel i pol·len per passar l'estiu i hivern.

L'estudi mostra també com l'activitat pecoreadora, la conducta de les abelles obreres que recol·lecten pol·len i nèctar, depèn de la temperatura, amb un màxim d'activitat a 19,4°C, i disminuint molt si la temperatura es redueix a menys de 7°C o augmenta per sobre dels 31°C. Així, encara que hi hagi floració, la seva utilitat per a les abelles ibèriques és molt limitada a l'hivern i a l’estiu.

La mortalitat de ruscos protegits contra l'àcar varroa, va ser d'un 17% anual (1 de cada 6 ruscos), per sota de la mitjana espanyola, i els atacs de vespes velutines, vespa asiàtica, van constituir la major amenaça entre els mesos de juny i novembre. La vespa asiàtica limita la sortida de les abelles durant tot el dia i va ser responsable d'una tercera part de les baixes totals de ruscos, per la qual cosa es van instal·lar arpes elèctriques com a protecció, que van abatre més de 4 velutines al dia, encara que amb efectes col·laterals en les pròpies abelles i en altres espècies. Els investigadors estimen que la instal·lació d'arpes va evitar la predació de més de 14.000 abelles el 2020. Amb aquestes mesures, la producció mitjana de mel va ser de 13 kg per rusc i any, situada entre la mitjana espanyola (10 kg) i l'europea (15 kg).

“Gràcies al monitoratge amb sensors de pes, temperatura i so s'ha pogut identificar els ruscos que tenien problemes o aquells en les quals les abelles s'estaven marxant, recuperant els eixams per a així reforçar-les i mantenir-les actives”, explica el director del projecte, Gerardo Caja. “Tot indica que a Espanya i a Europa s'està frenant el declivi de les abelles domèstiques, i el nostre treball demostra que amb bon maneig i control de la nova plaga de vespa asiàtica es podria mantenir la població i la producció dels ruscos”, afegeix el professor del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la UAB.

Nova fase del projecte UABee

El projecte UABee es va iniciar el maig de 2019 amb l'objectiu de construir un abellar experimental per a la demostració (visites per entrar en contacte amb l'apicultura i la biologia de les abelles), l'ensenyament (cursos de formació per a universitaris i professionals del sector) i la recerca sobre l'apicultura i la biologia de les abelles. Es tracta d'un abellar experimental únic a Catalunya, i amb la segona fase de monitoratge electrònic que s'inicia ara es converteix en l'únic apiari completament monitoritzat de tota Espanya, la qual cosa permetrà estudis més detallats en el futur. Constituït inicialment per sis ruscos destinats a allotjar colònies estàndard i amb la possibilitat de modificar la seva configuració segons l'activitat i la grandària de la colònia, la instal·lació s'ha ampliat recentment a deu ruscos.

UABee allotjarà també projectes de recerca en col·laboració amb altres institucions, orientats a l'estudi de la metabolòmica de l’abella, els processos químics que tenen lloc a l'interior de les cèl·lules del seu organisme. En el projecte participa com a fundador l'empresa Granja San Francisco i està obert a la col·laboració amb altres empreses relacionades amb el sector alimentari, veterinari i social.