Acreditació Programa de Doctorat en Ciència dels Aliments

Acreditació Doctorat Ciència dels Aliments

Entre el 6 i el 9 de juliol es realitza l’exposició pública de l’autoinforme d’acreditació del Programa de Doctorat en Ciència dels Aliments.

06/07/2021

Entre el 6 i el 9 de juliol es realitza l’exposició pública de l’autoinforme d’acreditació del Programa de Doctorat en Ciència dels Aliments per tal que la comunitat vinculada el pugui conèixer i, si és el cas, fer les observacions que cregui convenient abans de tramitar la seva aprovació.