Recull de bones pràctiques en investigació

Recull bones pràctiques UAB

L'Observatori recull les bones pràctiques en investigació sensible al gènere a la UAB en el marc del projecte EGERA. Els grups de recerca i els òrgans de la UAB poden participar-hi fins el 31 de juliol de 2016.

12/04/2016

La UAB, a través de l’Observatori per la Igualtat, és responsable de la recollida de les bones pràctiques en investigació sensible al gènere en el marc del projecte europeu EGERA (Effective Gender Equality in Research and the Academia). Les bones pràctiques nodriran una base de dades que serà tramesa a la Comissió Europea i que serà utilitzada en futures accions de sensibilització de la comunitat científica.

Considerem una bona pràctica de recerca sensible al gènere qualsevol iniciativa, acció o projecte de recerca (incloent convenis i patents) que pugui demostrar que ha incorporat de forma explícita en alguna de les fases de la investigació la perspectiva de gènere i/o la dimensió de sexe-gènere, ja sigui de forma central o transversal. Es valoraran especialment les bones pràctiques en camps científics on la perspectiva de gènere té menys implantació, com les àrees anomenades STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeries i Matemàtiques), però també aquelles que suposin una innovació en la seva disciplina respecte a la perspectiva de gènere.

Es podran presentar tant projectes de recerca com altres activitats i iniciatives de formació o sensibilització que tinguin com objectiu l’enfortiment de la perspectiva i la dimensió de gènere en la investigació.  També considerarem bones pràctiques de recerca sensible al gènere aquelles iniciatives orientades a assolir la igualtat de gènere al conformar els equips de recerca o al accedir al lideratge de les recerques.

Els grups de recerca o altres òrgans de la UAB que vulguin presentar alguna de les seves recerques o accions com a bona pràctica poden trobar més informació a les Directrius i la fitxa incloses en l’arxiu adjunt. 

Podreu enviar la fitxa, un cop complerta, a pr.egera@uab.cat, abans del 31 de juliol de 2016.  També respondrem els vostres dubtes al mateix correu o al telèfon 93.581.29.29.

Per conèixer més sobre la dimensió de gènere en la recerca:

Més informació: Guia per omplir el full d'informació de bones pràctiques

 

Notícies relacionades

Aula estudiants

Activitats de Campus el dimarts, 19 de març

El 19 de març, es desenvoluparan diverses Activitats de Campus, una iniciativa endegada aquest curs per la UAB que consisteix en aturar l'activitat docent un dia al mes, de 13 a 15 h, perquè l'alumnat pugui participar en activitats especials. Llegir més

Totes les notícies