Oferta de contractaciˇ PROGRAMA SERRA H┌NTER 2019, 1a convocat˛ria -- Contracts offered SERRA H┌NTER PROGRAM 2019
Serra Hunter logo 04.02.2019 La recerca  -  Ofertes de contractació de professorat al Departament


Oferta de Contratació de la primera convocatòria Programa SERRA HÚNTER (febrer 2019)
Categoría: Professor LECTOR
Perfil: Didàctica de la Matemàtica
Perfil docent: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària
 
Hores de dedicació total a la docència (classes presencials, preparació de clases, direcció de treballs de final d’estudis, tutories, seguiments, avaluació): 477 hores anuals (aproximadament 150 hores presencials). 
 
Oferta de Contratación de la primera convocatoria Programa SERRA HÚNTER (febrero 2019)
Categoría: Profesor LECTOR
Perfil: Didáctica de las Matemáticas
Perfil docente: Grado de Educación Infantil y Grado de Educación Primaria
 
Horas de dedicación total a la docencia (clases presenciales, preparación de clases, dirección de trabajos de fin de estudios, tutorías, seguimiento, avaluación): 477 horas anuales (aproximadamente 150 horas presenciales). 

Contracts offered in the first call 2018 SERRA HUNTER Programme (February 2019)
Category: Tenure-eligible lecturer
Profile: Didactics of Mathematics
Teaching profile: Early Childhood Education Degree and Primary Education Degree

Total dedication hours to teaching (classroom sessions, lesson preparation, end of studies project direction, tutorials, monitoring and avaluation): 477 hours per year (approximately 150 in-person hours).

Més informació a la web del PROGRAMA SERRA HÚNTER
 
Anar a NotÝcies

Arxiu de notícies

Des de
Fins a
Paraula clau

Departament de DidÓctica de la MatemÓtica i de les CiŔncies Experimentals
Edifici G5 - 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del VallŔs)
TEL +34 93 581 17 37
d.did.matematiques@uab.cat
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona