Publicada la quarta edició del "Laboratory Biosafety Manual" de l'OMS

Portada Manual OMS

Ja ha sortit publicada la 4a edició del "Laboratory biosafety manual" de l'OMS, juntament amb set monografies que tracten més detalladament diversos temes tècnics i organitzatius de la bioseguretat.

22/01/2021

El propassat 21 de desembre de 2020 es va publicar la 4a edició del "Laboratory biosafety manual" (LBM4) de l'OMS, acompanyat de set monografies que tracten diversos temes tècnics i organitzatius de la bioseguretat com ara:
-Biosafety programme management.
-Risk assessment.
-Biological safety cabinets and other primary containment devices.
-Personal protective equipment.
-Laboratory design and maintenance.
-Decontamination and waste management.
-Outbreak preparedness and resilience.

El principal canvi, respecte a l'edició anterior, és el seu enfocament basat en: el risc específic, l'evidència i la transparència, sense tenir en consideració la classificació dels agents biològics en grups de perillositat ni tampoc el concepte de nivell de contenció biològica. Així doncs, es proposa una valoració de cada situació específica com pot ser el país, el context del laboratori, la competència del personal, els recursos econòmics, les característiques patogèniques i epidemiològiques de l'agent biològic, les bones pràctiques i els procediments microbiològics aplicats. Després de fer aquesta aproximació, totes les mesures de bioseguretat seran el resultat d’una avaluació exhaustiva dels riscos concrets.

Aquesta nova aproximació ens farà canviar la nostra manera de pensar sobre la bioseguretat i ens desafiarà a trobar les solucions més pràctiques, més sostenibles, més viables econòmicament i les més adequades a cada situació. Ja veurem quan i com aquesta proposta es veurà reflectida en el nostre marc normatiu. De moment, ens tocarà revisar i actualitzar els nostres procediments interns per adaptar-nos millor a aquests canvis i poder interioritzar-los progressivament.


Més informacióLBM4 core document and subject-specific monographs

 

Notícies relacionades

Totes les notícies