Programa d'ajuts AIDA per als centres de la UAB

Imatge ajuts AIDA 2017

La UAB té oberta una convocatòria d’ajuts per a la intensificació de la docència en anglès (AIDA). El període de presentació de sol·licituds està obert fins el 25 de maig.

03/05/2018

Aquest 2018 la UAB ha obert de nou una convocatòria d’ajuts lingüístics destinada als centres de la Universitat que vulguin impulsar programes per a l’extensió i la intensificació de la docència en anglès dins les seves titulacions de grau i màster.

El programa d’ajuts pretén fomentar la docència en anglès als estudis de grau i de màster, amb les finalitats següents: millorar la competència en anglès i en comunicació intercultural de l’alumnat local, atraure estudiants internacionals que no coneixen l’espanyol ni el català, així com facilitar les dobles titulacions i les titulacions conjuntes.

L’objectiu és poder finançar la participació del personal acadèmic dels centres de la UAB en el Programa de suport al professorat que ha de fer docència en anglès, i que s’estructura en quatre accions:

  1. Curs Intensive English for Academic Staff
  2. Curs English as a Medium of Instruction (EMI), Intensive Training
  3. Pràctica docent: observació de classe i tutoria
  4. Acreditació

El període de presentació de sol·licituds ja està obert i finalitza el 25 de maig.

Trobareu més informació sobre la convocatòria (condicions, requisits, documentació, etc.) al cercador de beques i ajuts de la UAB.

El Servei de Llengües es posa a la vostra disposició per a qualsevol dubte o qüestió relacionada amb la convocatòria.

Convocatòria d’ajuts per a la intensificació de la docència en anglès, AIDA (Programa English as a Medium of Instruction a la UAB, curs 2018-2019)