Obert el termini per a participar en l'elaboració del llibre sobre anècdotes, vivències i llegendes urbanes de la UAB

Llibre sobre anècdotes, vivències i llegendes urbanes de la UAB

Les persones interessades en participar en l'elaboració del llibre que recollirà les històries més interessants de la UAB amb motiu del 50è aniversari podran enviar tants textos com vulguin al correu 50aniversari@uab.cat.

19/07/2018

Amb motiu del 50è aniversari de la UAB s'està preparant un llibre sobre anècdotes, vivències i llegendes urbanes, que pretén recollir les històries més interessants que han passat al campus durant tots aquests anys: per exemple, sobre personatges curiosos, llegendes urbanes, visites il·lustres, picaresca, premsa groga, incidents i accidents, novel·la negra, exàmens, construcció d’obres, temps de lleure, etc.
 
La voluntat és que el llibre es faci amb la col·laboració de tots els membres de la comunitat universitària, pel que totes les persones que coneguin alguna història d’interès, tant de PDI com de PAS o estudiants, la pot fer arribar a l'adreça de correu: 50aniversari@uab.cat. També és possible explicar-la de viva veu, contactant al mateix correu.  Es poden lliurar tants textos diferents com es vulgui.

Les normes de redacció i els criteris de selecció del llibre són els següents:
 

 1. L’extensió màxima aconsellable del text serà, per cada anècdota, d’una pàgina, mida A-4, tipus de lletra Times New Roman 12, espaiat a 1,5; sempre amb el benentès que el comitè de redacció té la potestat d’editar-la.
 2. En tot moment s’utilitzarà un llenguatge respectuós tant en el redactat com en el tractament de les persones.
  1. 1. No es podran utilitzar noms reals de terceres persones a no ser que l’interessat doni el seu consentiment.
 3. Només es podran tractar situacions produïdes a la UAB o activitats vinculades.
 4. Els textos hauran de tenir una referència a l’època i a l’espai on van tenir lloc, que permeti al lector contextualitzar-los.
 5. Es podrà signar amb:
  1. 1. Nom i cognom.
  2. 2. Pseudònim, facilitant les dades d’autoria al comitè de redacció, qui garantirà la seva confidencialitat. Al costat del nom s’indicarà que és pseudònim.
 6. L’admissió i publicació dels textos la decidirà el comitè de redacció d’acord a:
  1. 1. els criteris fixats i publicats;
  2. 2. la idoneïtat dels textos;
  3. 3. la coherència de continguts;
  4. 4. el volum de textos rebuts.
  5. 5. En cas de repetició d’anècdotes escrites per diferents autors, el comitè de redacció farà una tria d’acord amb els criteris anteriors.
 7. El comitè de redacció vetllarà en tot moment per tal que el contingut dels textos respongui als principis bàsics de l’ètica i en cap moment puguin ser considerats ofensius.
Els membres del comitè de redacció són: Mercè Bausili, Ana Maria Castellano, Enric Font, Eva Jiménez, Jordi Julià i Manuela Solé.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies