Noves convocatòries d'ajuts per projectes de cooperació i educació per a la justícia global de la UAB

Imatge convocatòries del Fons de Solidaritat

El Fons de Solidaritat de la UAB obre la convocatòria XL dirigida a PDI i PAS i la E2022-2023 dirigida a estudiants que vulguin dur a terme en el marc universitari projectes de cooperació universitària i d’educació per a la justícia global.

09/01/2023

Des de l’any 1993, la Fundació Autònoma Solidària (FAS) gestiona el Fons de Solidaritat de la UAB, un instrument que, a través de les aportacions de la institució universitària, estudiants, PDI i PAS, serveix per subvencionar i acompanyar projectes de cooperació i educació amb mirada de justícia global desenvolupats per membres de la mateixa universitat.

XL Convocatòria del Fons de Solidaritat de la UAB

Aquesta convocatòria està destinada a impulsar iniciatives que contribueixin a comprendre i transformar les causes i els efectes dels problemes globals des de la UAB.

Dins d’aquesta convocatòria hi ha dues línies a seguir: la convocatòria per la Cooperació Internacional per a la Justícia Global, on els projectes d’aquesta línia hauran de ser de cooperació interuniversitària amb relació a la millora de la qualitat docent, la creació de capacitats de recerca i/o millora de la gestió universitària de les contraparts; o la convocatòria per l’Educació per a la Justícia Global, que s’ha de dur a terme a la UAB i ha de servir per sensibilitzar i facilitar eines de participació ciutadana amb l’objectiu de construir una comunitat universitària políticament activa i socialment compromesa amb la construcció d’un món just.

El proper divendres 27 de gener, a les 13:00h, mitjançant Teams, es farà la sessió informativa d’aquesta convocatòria a través d’aquest enllaç.

La data màxima de lliurament de sol·licituds és el 30 de març de 2023, a les 15:00 h.

Convocatòria E2022-2023 per a estudiants de postgrau de la UAB

Son objecte d’aquesta convocatòria projectes de cooperació universitària a països del Sud global i d’Educació per la Justícia Global desenvolupats per estudiants de la UAB.

Per optar als ajuts d’aquesta convocatòria, les persones sol·licitants han de ser estudiants de postgrau, màster o doctorat de la UAB durant el curs 2022-2023 o haver estat admès en programes del curs 2023-2024, han de tenir coneixement de la llengua del país o territori en què s’emmarca l’activitat, comptar amb l’acompanyament d’un/a professor/a tutor/a de la UAB i no haver gaudit d’aquest ajut en anteriors convocatòries.

El proper dijous 26 de gener, a les 14:00h, mitjançant Teams, es farà la sessió informativa d’aquesta convocatòria a través d’aquest enllaç.

La data màxima de lliurament de sol·licituds és el 31 de març de 2023, a les 15:00 h

Per a més informació i per accedir a la documentació per presentar els projectes a les convocatòries entreu al web del Fons de Solidaritat de la UAB.