Nota de l’Equip de Deganat

Façana FTI

Nota de l'Equip de Deganat.

10/11/2017

Nota de l’Equip de Deganat

Els Equips de Deganat de les Facultats de Filosofia i Lletres, de Traducció i Interpretació i de Ciències de la Comunicació, davant l’aplicació persistent de mesures cautelars de privació de llibertat a qui n’ha estat professor, Dr. Oriol Junqueras, a causa de l’exercici del seu càrrec de vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya, i d’acord amb la interpretació d’una part substancial de juristes:

Considerem desproporcionades les mesures cautelars esmentades i ens hi manifestem en desacord. Igualment estimem que la seva aplicació no facilita, ans al contrari, transitar el camí cap a la cerca d’una solució al conflicte que n’és l’origen i que només podrà ser ben resolt en el marc del diàleg i del pacte.

En conseqüència, en reclamem una revisió immediata que condueixi, com a pas primer, a la posada en llibertat del Dr. Junqueras i ensems de les persones que es troben en la seva situació pels mateixos motius.