La UAB és la primera universitat d'Espanya segons el Rànquing CyD

Campus de la UAB

La desena edició del rànquing per a les universitats espanyoles que elabora la Fundació CyD situa de nou la UAB en primera posició i li atorga el major nombre d’indicadors d’alt rendiment de les 80 universitats analitzades

23/05/2023

La Fundación CyD ha presentat els resultats de la desena edició del rànquing CyD per a les universitats espanyoles. Aquest rànquing s’elabora associat al rànquing internacional U-Multirank, amb el qual comparteix els principis metodològics i la majoria d’indicadors, amb l’afegit d’alguns indicadors més apropiats per al sistema universitari espanyol. Aquesta edició inclou els resultats de 80 universitats, 29 àmbits de coneixement i 3.266 titulacions.

El rànquing avalua el rendiment de les universitats en funció del resultat obtingut en 36 indicadors, tant per a la classificació institucional com per a la classificació dels 29 àmbits de coneixement.

En l'edició de 2023 incorpora l’àmbit de Periodisme i Comunicació als analitzats en l’edició anterior: Arquitectura, ADE, Agricultura, Biologia, Ciències de la Terra/Geologia, Dret, Ciències Polítiques, Educació, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Civil, Enginyeria de Materials, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Industrial, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química, Farmàcia, Física, Història, Infermeria, Matemàtiques, Medicina, Odontologia, Psicologia, Química, Sociologia, Treball Social i Veterinària.

El rànquing CYD classifica les universitats per grups de rendiment, alt, mitjà o baix segons el resultat obtingut en cada criteri.

La UAB torna a ser, en aquesta edició, la universitat que té un nombre més gran d’indicadors d’alt rendiment de tot l’Estat, amb un total de 29 indicadors, un més que en l’edició anterior.
Els criteris estan estructurats en cinc dimensions: docència i aprenentatge, recerca, transferència del coneixement, orientació internacional i implicació amb l’entorn.

Pel que fa a la docència i l’aprenentatge, la UAB està en el grup de rendiment alt en 7 dels 9 indicadors: taxes de graduació de grau i de màster, taxa de graduació normativa de grau i de màster, taxes de rendiment de grau i de màster i taxa d’èxit de grau. Se situa entre les universitats amb un rendiment mitjà en atracció nacional de màster i en el grup de baix rendiment en l’atracció nacional de grau.

Pel que fa a la recerca, la UAB també està en el grup d’universitats amb un alt rendiment en 7 dels 8 indicadors: fons externs de recerca liquidats i gastats, publicacions per PDI, impacte normalitzat de les publicacions, publicacions altament citades, publicacions en accés obert i postdoctorats. Se situa en el grup de rendiment mitjà en trams de recerca.

Quant a la transferència del coneixement, la UAB està en el grup de rendiment alt en 6 dels 8 indicadors: fons privats liquidats, publicacions en col·laboració amb empreses, patents amb empreses, ingressos per llicències, spin-off i publicacions citades en patents. En els indicadors de patents concedides per PDI i ingressos per formació continuada es troba en el grup de rendiment mitjà.

En orientació internacional la UAB se situa en el grup de rendiment alt en 6 dels 7 indicadors: graus i màsters en llengua estrangera, mobilitat d’estudiants, professorat estranger, tesis internacionals i publicacions en col·laboració amb universitats estrangeres. L’indicador que comptabilitza les pràctiques a l’estranger és l’únic en el qual se situa al grup de rendiment mitjà.

Per últim, la UAB presenta un rendiment alt en 3 dels 4 indicadors relatius a la implicació en el seu entorn: publicacions amb entitats regionals, en pràctiques en empreses de la regió i en publicacions amb empreses de la regió. Té, en canvi, un rendiment mitjà en ingressos de recerca provinents de la regió.

Les 10 universitats espanyoles que obtenen un nombre més elevat d'indicadors de més rendiment a la classificació són, per aquest ordre, la UAB, la Universitat de Navarra, la Carlos III de Madrid, l'Autònoma de Madrid, la Universitat de Barcelona, la Pontifícia Comillas, la Universitat Deusto, la Pompeu Fabra, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Ramon Llull.

Més informació:
https://www.rankingcyd.org/