La UAB es dota del nou Servei de Psicologia i Logopèdia

InauguracioServeiPsicologiaSPL

La rectora de la UAB, Margarita Arboix, i la degana de Psicologia, Margarita Martí, han inaugurat el nou i reestructurat Servei de Psicologia i Logopèdia (SPL), a la Facultat de Psicologia, el dimarts, 4 de juny, a les 12.30 h, que oferirà assistència especialitzada en psicologia sanitària i clínica i en logopèdia a la comunitat UAB i a tota la societat, així com recerca aplicada i formació a entitats i institucions que ho requereixin. L'acte també ha servit per donar la benvinguda al nou emplaçament de la Core Salut Mental, que ara estarà en aquesta facultat.

28/05/2019

Es tracta d'una aposta ferma de la UAB per la salut mental i alhora una forma de potenciar la transferència del coneixement i el servei a la societat que sorgeix de la Facultat de Psicologia.

El Servei de Psicologia i Logopèdia -que fa uns anys ja funcionava però ara, sota la direcció de la degana, Margarita Martí, s'ha reestructurat i se li ha donat un important impuls- és un laboratori de prestació de serveis de la Facultat de Psicologia que abasta totes les àrees de la Psicologia i la Logopèdia, amb l'objectiu de potenciar la transferència del coneixement i el servei a la societat. Segons ha dit la rectora en la inauguració, representa "una aposta de futur i molt compromesa de la UAB",  i "una forma de potenciar la transferència del coneixement i el servei a la societat per part de la Facultat de Psicologia" ha dit la degana i directora del nou servei, Margarita Martí.

Ofereix tres grans línies d'acció: la gestió de projectes estratègics, les pràctiques professionals i l'assistència psicològica i logopèdica. El servei s'adreça a tots els àmbits de la societat que ho demanin. Farà ús de l'expertesa que sobre el factor humà tenen els investigadors i les investigadores en Psicologia i Logopèdia. Està situat a la sala P-23 de la Facultat de Psicologia i ofereix els seus serveis en horari tant de matí com de tarda.

El servei vol ser conegut per la comunitat UAB, pels municipis propers i per les institucions sanitàries, com un recurs assistencial complementari a l’oferta existent, referent de qualitat en l’atenció integral en psicologia sanitària, en salut mental i en logopèdia.

Des de psicogènere fins a trastorns de la deglució
Es compon de dues àrees: l’àrea assistencial i l'àrea de transferència i recerca aplicada. L'àrea assistencial és un servei especialitzat i d’alt nivell en l’atenció en psicologia sanitària i clínica i en logopèdia, adreçat tant a la comunitat universitària com a la societat en general.

Està format per una vintena de professionals de la psicologia i la logopèdia especialitzats -tant de la UAB com col.laboradors externs- que actúen en les diferents unitats en què s'estructura el servei: Unitat de Trauma, Crisis i Conflictes de Barcelona; Unitat de Psicologia Clínica i Neuropsicologia; Unitat de Psicogènere; Unitat de Psicologia Forense; Unitat d'Avaluació i Intervenció en Imatge Corporal UAIC; Unitat d'Estrés i Salut; Unitat dels Trastorns de la Deglució; i Unitat de Trastorns específics de l'aprenentatge i del llenguatge. Aquesta àrea la coordina el professor i psicòleg Joan Déus. La primera visita és gratuïta donat que està subvencionada per la Facultat de Psicologia.

Lobjectiu de l’Àrea assistencial del Servei de Psicologia i Logopèdia és arribar a ser conegut per la comunitat UAB, pels municipis propers i per les institucions sanitàries, com un recurs assistencial complementari a l’oferta existent, referent de qualitat en l’atenció integral en psicologia sanitària, en salut mental i en logopèdia. El Servei parteix d’una concepció positiva de salut biopsicosocial que comporta l’orientació cap a la promoció de la salut, la prevenció, l’avaluació i diagnòstic, l’atenció i la intervenció amb una dimensió comunitària. Així, l’actuació assistencial no s’adreça únicament a les persones que pateixen qualsevol trastorn psicològic i/o logopèdic, sinó que també contempla l’acompanyament, l’orientació, el suport i la intervenció en els seus contextos de vida i amb les persones, grups i organitzacions que en formen part.

L’àrea de transferència i recerca aplicada  dirigida pel professor José Luis Lalueza- atendrà demandes de desenvolupament de recerca aplicada, estudis de necessitats, avaluació de processos, disseny de projectes d’intervenció, formació i difusió del coneixement. Els àmbits d'aquesta àrea són atenció a la infància i famílies; gènere; diversitat sexual i interseccionalitats; intervenció psicosocial per a la inclusió social; intervenció psicoeducativa; política de drogues; promoció i prevenció en psicologia de la salut; psicologia de l'esport; tecnologia, persona i societat; i trauma, crisis i emergències. 

A partir del curs vinent, els estudiants de Psicologia faran pràctiques professionals en aquest servei.

La Core Salut Mental, a la Facultat de Psicologia
L'acte servirà també perque la Facultat doni la benvinguda a la Core Salut Mental, que fins ara estava situada a l'Institut de Neurociències i ara s'ubicarà a la Facultat de Psicologia, al despatx B5.001, molt a prop del nou SLP. Aquesta core -que coordina la professora Sònia Sánchez- és una comunitat de recerca, generadora de coneixement, formada per grups i centres de recerca de l'entorn del Campus d'Excel.lència Internacional de la UAB i que té com a objectius crear xarxa, donar visibilitat i posicionar als seus membres en l'àmbit local i internacional i contribuir a l'avanç del coneixement, incorporant a tots els agents clau del sistema per donar resposta als reptes de la Salut Mental.

Acte d'inauguració
En la inauguració hi han participat la rectora de la UAB, Margarita Arboix, la degana de la facultat, Margarita Martí i la coordindora de la Core Salut Mental, la professora Sònia Sánchez. La degana ha destacat la importància de la inauguració d'aquest servei per la facultat i n'ha recalcat el seu àmbit sanitari, àmbit al que pertanyen els estudis dels graus de Psicologia i Logopèdia. Ha fet un recorregut pel procés que ha seguit el servei fins arribar aquí, a convertir-se en un centre certificat per la Generalitat per poder oferir assistència sanitària a la població.

La Sònia Sánchez  ha explicat que la CORE està formada per 30 grups de recerca i que el que vol és "obrir una mirada, fer-se més interdisciplinària i detectar noves situacions en el territori en les que poguem treballar com a universitat".

El president de l'Asociación Española de Servicios Psicológicos y Psicopedagógicos Universitarios (AESPPU), Miguel Angel Rando, ha ofert una xerrada en la qual ha explicat la situació dels diferents serveis d'atenció psicològica a les universitats espanyoles. "Després dels serveis públics, els serveis d'atenció psicològica de les universitats som el més important pel que fa al nombre de persones que atenem", ha dit Rando. Gairebé el 80% de les universitats espanyoles compten amb un servei d'atenció psicològica, tot i que depenent del tamany de la universitat, aquest ofereix més o menys tipus de serveis.

Finalment, la rectora ha intervingut tot tancant l'acte i posant l'èmfasi en el fet que "cal treballar amb la màxima transversalitat, un dels objectius més clars del futur per a la recerca i la docència a la UAB".

A continuació, s'han visitat les Instal.lacions de l'SPL i de la CORE Salut Mental. 

SERVEI DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Edifici B - Facultat de Psicologia
Sala P-23
Telefon: 93 581 29 01 / 24 60
Contacte: spl@uab.cat
Web: http://sct.uab.cat/spl/


CORE SALUT MENTAL
Edifici B - Facultat de Psicologia
Despatx B5.001
Telèfon: +34 607 843 485
Contacte: core.salut.mental@uab.cat
Web: www.uab.cat/core-salut

Aquesta activitat compta amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i es cofinaça amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

 

 

Notícies relacionades

Totes les notícies