La UAB es dota d’una normativa per al servei d’intèrpret de llengua de signes

Servei d'Intèrpret de Llengua de Signes

El Servei d’Atenció a la Discapacitat (PIUNE) de la UAB ofereix aquest servei adreçat a l’alumnat universitari amb discapacitat auditiva.
 

27/03/2019

El passat 15 de febrer de 2019, a la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat de la UAB presidida per la vicerectora Sara Moreno, es van aprovar els criteris per a l’elaboració d’una instrucció que reguli les normes de funcionament del servei d’intèrpret de llengua de signes per a l’alumnat amb discapacitat auditiva. D’aquesta manera, els drets i deures vinculats a aquest servei quedaran establerts i garantits mitjançant aquesta nova normativa.

El servei està gestionat pel PIUNE, Servei d’Atenció a la Discapacitat, que treballa per facilitar que qualsevol persona pugui accedir als estudis superiors amb igualtats d’oportunitats i sota el principi d’autonomia. De fet, al llarg dels últims deu anys, ja hi ha hagut més de 5 estudiants de la UAB que han comptat amb aquest suport. El curs passat, per exemple, tres persones usuàries del PIUNE van fer ús del servei intèrpret de llengua de signes.

Precisament l’increment en la demanda d’aquest servei i el compromís polític de la Universitat amb la garantia dels drets i la inclusió de les persones amb discapacitat, que es recull en el Segon Pla d’Acció sobre Discapacitat (PAD II) a la UAB, van ser els factors que van motivar la necessitat d’establir aquesta normativa.

Actualment, des del PIUNE es compta amb el suport de la consultora Àgils, especialitzada en l’accessibilitat, per garantir el servei dels intèrprets. Aquesta empresa, especialitzada a adaptar la comunicació i la informació a les persones amb discapacitat sensorial (auditiva i visual), és la que, a partir de les demandes de l’estudiant i el corresponent vist i plau del tutor de la facultat i del PIUNE, facilita l’intèrpret que acompanya l’estudiant a l’aula o en l’activitat docent que sigui.

El contingut del document expressa que:

  • El Servei d’intèrpret de llengua de signes (ILS) es facilita per a estudiants que estiguin cursant assignatures matriculades per primera vegada, fins a un màxim de 60 crèdits per curs. També s’afavoreix el servei en les assignatures matriculades per segona i tercera vegada, però amb diferents restriccions.
  • També es facilita el servei d’ILS per a les accions del Pla d’Acció Tutorial; per a l’assignatura de pràctiques acadèmiques externes amb caràcter obligatori; per a l’assignatura del Treball de Fi d’Estudis (TFE) i per a assignatures matriculades dins d’un programa de mobilitat.

Per tal de poder sol·licitar i obtenir el servei d’ILS, l’alumnat ha de complir diferents disposicions, entre les quals destaquen:
  • Assistir al 100% de la docència presencial de cada assignatura o en cas contrari, justificar les absències.
  • Comunicar la distribució de l’horari acadèmic i notificar qualsevol alteració respecte a la previsió de la matrícula o incidències que afectin el nombre d’hores total de servei d’ILS.
  • Notificar qualsevol incidència o dificultat en el seguiment de la docència o altres aspectes relacionats amb el servei d’ILS.
  • Disposar de la conformitat de la unitat de la Universitat que gestiona el servei amb el total d’hores sol·licitades per assignatura (classes teòriques, pràctiques, sortides i altres activitats obligatòries) abans de fer la matrícula.

Al següent enllaç es pot consultar el document complert, que és la base de la nova normativa.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies