La Medicina de Gènere a la Facultat de Medicina

Genere

 

06/03/2018

De la ma de la Dra. Lydia Giménez-Llort, directora de la Unitat de Psicologia Mèdica, membre de la International Society for Gender Medicine i representant de l’Observatori per a la Igualtat a la Facultat de Medicina, l’alumnat de la 16a. edició de l’assignatura Envellir bé, optativa del grau de medicina, aborda en aquest curs 2017/2018 els seus continguts teòrics i pràctics interdisciplinars amb perspectiva de gènere. Aquesta iniciativa forma part de la proposta sobre el rol de les Ciències Mèdiques Bàsiques com a niu impulsor de la medicina de gènere,  presentada per la Dra. Giménez al 4rt. Congrés Italià de Medicina de Gènere celebrat a Pàdua el novembre 2017.
 
Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques
i Deganat de la Facultat de Medicina