L'Escola d'Enginyeria obté l'Acreditació Institucional de Qualitat

En data 23 de juny de 2022 el Ministerio de Universidades va resoldre concedir l¿acreditació.

En data 23 de juny de 2022 el Ministerio de Universidades va resoldre concedir l’acreditació institucional a l’Escola d’Enginyeria després que, el 2 de març de 2022, l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya certifiqués el SGIQ del centre.

30/06/2022

En data 23 de juny de 2022 el Ministerio de Universidades va resoldre concedir l’acreditació institucional a l’Escola d’Enginyeria després que, el 2 de març de 2022, l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya certifiqués el SGIQ del centre. 

Per una banda, això significa que s’ha certificat que el sistema de garantia de l’Escola està implantat i desplegat i que és adequat per a l’assegurament de la qualitat de les titulacions. I per altra banda, que es renova automàticament l’acreditació de tots els títols de grau i màsters de l’Escola per un període de 6 anys. 

Aquest reconeixement reflecteix el ferm compromís de l’Escola d’oferir uns programes formatius de qualitat que incloguin en el seu funcionament mesures per assegurar-ne l’avaluació i la millora contínues.