Eleccions parcials de la Junta de Facultat de Cičncies de l’Educació

EleccionsDega

Eleccions a membres de la Junta de Facultat de Ciències de l’Educació

06/11/2018

El Degà de la Facultat,Joaquín Gairín, ha convocat eleccions a membres de la Junta de Facultat . La votació es farà via electrònica durant els dies 12 i 13 de desembre de 2018.

La Junta de la Facultat és el màxim òrgan de representació de la Facultat i està composta per representants del personal acadèmic (A i B), de l’alumnat (C) i del personal d’administració i serveis (D). Algunes de les seves funcions són: elaborar i revisar els plans d’estudis, proposar la creació de noves titulacions i ensenyaments, organitzar, coordinar i supervisar gestió dels serveis, participar en els processos d’avaluació de la qualitat i promoure la millora de les activitats docents i servir de canal d'informació, de representació i de participació dels membres de la comunitat universitària.

Per tant, des del deganat animem a tots els sectors implicats a participar de les eleccions per continuar millorant la nostra Facultat.

Resolució de 7 de novembre de 2018, per la qual es convoquen eleccions a membres de la Junta de Facultat de Ciències de l’Educació


ANNEX NÚM. 1 -Places i calendari de les Eleccions a la Junta de Facultat de Ciències de l’Educació


ANNEX NÚM. 2Previsions específiques dels aspectes organitzatius de la votació electrònica a les  Eleccions a la Junta de Facultat de Ciències de l’Educació

Consulta del cens:


A partir del dijous 15 de novembre podeu consultar en aquesta pàgina si sou al cens. És important que comproveu que hi esteu inscrits correctament per a poder votar o presentar-vos com a candidats i, si no, que feu arribar la reclamació des d'avui i fins al  19 de novembre al Deganat de la Facultat, personalment o per correu electrònic (una vegada escanejada). Per a consultar el cens, haureu d'introduir-hi el vostre NIU i la contrasenya que feu servir habitualment.
Document reclamació cens

Presentació de candidatures:

Des del divendres 16 de novembre fins al 26 de novembre els qui us vulgueu presentar com a candidats/candidates, haureu de portar el full de candidatura al Deganat de la Facultat. Si no podeu portar-la-hi personalment, la podeu enviar per correu electrònic (dg.educacio@uab.cat), un cop signada i escanejada, amb el DNI també escanejat.

Models de candidatura:

Model de candidatura individual per al sector A
Model de candidatura col·lectiva per al sector A

Model de candidatura individual per al sector C
Model de candidatura col·lectiva per al sector C

Candidatures definitives:

Llistat Definitiu de candidatures 

Resum candidatures presentades

Entre el 28 i 29 de novembre es poden presentar reclamacions a la secretaria de deganat d'acord amb el model de reclamació

Votacions:

Des del dimecres 12 de desembre a les 10h a dijous 13 de desembre fins a les 15h podeu votar als vostres representants via votació electrònica en el següent
link: https://seuelectronica.uab.cat/votacio-e#111

Quan hagiu votat feu doble acceptació o demaneu rebut per assegurar-vos el vostre vot!!!!


Resultats provisionals de les votacions:

Consulteu aquí els resultats provisionals de les eleccions, per presentar al·legacions serà del 17 al 18 de desembre. 


 

Notícies relacionades

Enquestes d'avaluació docent

Enquestes d'avaluació del primer semestre

Ja estan en marxa les enquestes d'avaluació del primer semestre del curs 2018-2019 corresponents a l’actuació docent del professorat i a les assignatures / mòduls. Ambdues es poden respondre del 10 de desembre a l'11 de gener de 2019. Llegir més

Totes les notícies