Eleccions parcials de la Junta de Facultat de Cičncies de l’Educació

EleccionsDega

Eleccions a membres de la Junta de Facultat de Ciències de l’Educació

06/11/2018

El Degà de la Facultat,Joaquín Gairín, ha convocat eleccions a membres de la Junta de Facultat . La votació es farà via electrònica durant els dies 12 i 13 de desembre de 2018.

La Junta de la Facultat és el màxim òrgan de representació de la Facultat i està composta per representants del personal acadèmic (A i B), de l’alumnat (C) i del personal d’administració i serveis (D). Algunes de les seves funcions són: elaborar i revisar els plans d’estudis, proposar la creació de noves titulacions i ensenyaments, organitzar, coordinar i supervisar gestió dels serveis, participar en els processos d’avaluació de la qualitat i promoure la millora de les activitats docents i servir de canal d'informació, de representació i de participació dels membres de la comunitat universitària.

Per tant, des del deganat animem a tots els sectors implicats a participar de les eleccions per continuar millorant la nostra Facultat.

Resolució de 7 de novembre de 2018, per la qual es convoquen eleccions a membres de la Junta de Facultat de Ciències de l’Educació


ANNEX NÚM. 1 -Places i calendari de les Eleccions a la Junta de Facultat de Ciències de l’Educació


ANNEX NÚM. 2Previsions específiques dels aspectes organitzatius de la votació electrònica a les  Eleccions a la Junta de Facultat de Ciències de l’Educació

Consulta del cens:


A partir del dijous 15 de novembre podeu consultar en aquesta pàgina si sou al cens. És important que comproveu que hi esteu inscrits correctament per a poder votar o presentar-vos com a candidats i, si no, que feu arribar la reclamació des d'avui i fins al  19 de novembre al Deganat de la Facultat, personalment o per correu electrònic (una vegada escanejada). Per a consultar el cens, haureu d'introduir-hi el vostre NIU i la contrasenya que feu servir habitualment.
Document reclamació cens

Presentació de candidatures:

Des del divendres 16 de novembre fins al 26 de novembre els qui us vulgueu presentar com a candidats/candidates, haureu de portar el full de candidatura al Deganat de la Facultat. Si no podeu portar-la-hi personalment, la podeu enviar per correu electrònic (dg.educacio@uab.cat), un cop signada i escanejada, amb el DNI també escanejat.

Models de candidatura:

Model de candidatura individual per al sector A
Model de candidatura col·lectiva per al sector A

Model de candidatura individual per al sector C
Model de candidatura col·lectiva per al sector C

Candidatures definitives:

Llistat Definitiu de candidatures 

Resum candidatures presentades

Entre el 28 i 29 de novembre es poden presentar reclamacions a la secretaria de deganat d'acord amb el model de reclamació

Votacions:

Des del dimecres 12 de desembre a les 10h a dijous 13 de desembre fins a les 15h podeu votar als vostres representants via votació electrònica en el següent
link: https://seuelectronica.uab.cat/votacio-e#111

Quan hagiu votat feu doble acceptació o demaneu rebut per assegurar-vos el vostre vot!!!!


Resultats definitius de les votacions:

Consulteu aquí els resultats definitius de les eleccions.


 

Notícies relacionades

Campus UAB

Tornen les "activitats de campus" a la UAB

El 14 d'octubre comencen les "activitats de campus", una iniciativa que va començar l'any passat per incentivar l'organització i assistència de l'alumnat a un programa d'activitats que tindran lloc durant el curs -s'han fixat vuit dates en la franja horària de les 13 h a les 15 h- en què s'aturarà l'activitat acadèmica.

Totes les notícies