El web de l'Escola torna a estar operatiu

Recuperació del web del centre

El 16 de desembre s’ha recuperat el web institucional de l'Escola. A partir d’ara totes les comunicacions retornen a aquest canal. A continuació podeu consultar totes les informacions que es van publicar en el web d’emergència.

14/12/2021

Informacions publicades fins a l'actualitat

13/12/2021 

Calendari d’exàmens de gener 

11/11/21 

Exàmens parcials del 1r semestre [Actualització] 

25/10/2021 COMUNICAT DE L’ESCOLA D’ENGINYERIA 

Benvolgudes i benvolguts, 

Atesa la situació d’excepcionalitat produïda per l’atac informàtic a la UAB, us informem de les mesures adoptades a l’Escola d’Enginyeria. Anirem actualitzant aquesta informació a mida que vagin canviant les condicions. 

Les comunicacions de l’Escola s’aniran publicant a aquesta web i als perfils de Twitter i Telegram on també trobareu la informació sobre actes institucionals i activitats organitzades a l’Escola. 

DOCÈNCIA A AULES I LABORATORIS 

Es manté l’activitat docent i d’avaluació prevista, que es durà a terme en els horaris i les aules assignades. 

Les incidències es poden adreçar a la Gestió Acadèmica i Serveis (aulari, horaris) i a la Direcció, des d’on es derivaran per resoldre-les el més aviat possible. 

LLIURAMENT DE TREBALLS D’AVALUACIÓ CONTINUADA 

El professorat haurà de comunicar als estudiants la forma i els terminis de lliurament mentre no estigui en actiu el Campus Virtual i la resta de plataformes digitals. 

COMUNICACIÓ AMB EL PROFESSORAT/ESTUDIANTS 

La comunicació de la direcció amb el professorat es realitzarà a través de les direccions dels departaments i coordinacions de grau i de màster. 

CONTACTE PROFESSORAT 

Pel cas que no es pugui utilitzar el correu uab.cat, es recomana que el professorat proporcioni als estudiants una adreça electrònica alternativa a la institucional. 

El professorat facilitarà als estudiants el material docent pertinent pel seguiment del curs mitjançant els delegats i les delegades del grup. S’han establert uns espais provisionals de comunicació als estudis de l’Escola

El professorat recordarà als estudiants el seu horari presencial de tutories. 

CONTACTES 

CAMPUS DE BELLATERRA 

Gestió Acadèmica i de Serveis:  

Horari d’atenció presencial per tramits academics de 10 a 13 h i 15 a 17h. 

Telèfon 93 581 30 49 

Atenció presencial de 9 h a 19.30 h per Serveis generals. 

Telèfon 93 581 35 89 

Correu: ga.enginyeria@uab.cat 

Direcció de l’Escola: 93 581 33 33 

Matins: dilluns a divendres de 9 h a 14 h. 

CAMPUS DE SABADELL 

Gestió Acadèmica: 93 728 77 12 (de dilluns a divendres, de 10 a 13 h) 

Atenció presencial: de dilluns a dijous de 10 a 13h i les tardes de dilluns i dijous de 15 a 16:30h (sense cita prèvia) 

SLIPI: 93 728 77 00 (de dilluns a divendres, de 8,30 a 20,30 h) 

CANALS D’INFORMACIÓ PÚBLICS: 

Twitter: @enginyeriauab 

Instagram: @enginyeriauab 

Telegram: Canal oficial de l’Escola d’Enginyeria 

https://t.me/joinchat/IYSsPzli6IoxZDJk 

Facebook: enginyeriauab 


22/10/2021 COMUNICAT DE L’ESCOLA D’ENGINYERIA 

Benvolgudes i benvolguts, 

Atesa la situació d’excepcionalitat produïda per l’atac informàtic a la UAB, us informem de les mesures adoptades a l’Escola d’Enginyeria. Anirem actualitzant aquesta informació a mida que vagin canviant les condicions. 

Les comunicacions de l’Escola s’aniran publicant a aquesta web i als perfils de Twitter i Telegram on també trobareu la informació sobre actes institucionals i activitats organitzades a l’Escola. 

DOCÈNCIA A AULES I LABORATORIS 

Es manté l’activitat docent i d’avaluació prevista, que es durà a terme en els horaris i les aules assignades. 

Les incidències es poden adreçar a la Gestió Acadèmica i Serveis (aulari, horaris) i a la Direcció, des d’on es derivaran per resoldre-les el més aviat possible. 

LLIURAMENT DE TREBALLS D’AVALUACIÓ CONTINUADA 

El professorat haurà de comunicar als estudiants la forma i els terminis de lliurament mentre no estigui en actiu el Campus Virtual i la resta de plataformes digitals. 

COMUNICACIÓ AMB EL PROFESSORAT/ESTUDIANTS 

La comunicació de la direcció amb el professorat es realitzarà a través de les direccions dels departaments i coordinacions de grau i de màster. 

CONTACTE PROFESSORAT 

Pel cas que no es pugui utilitzar el correu uab.cat, es recomana que el professorat proporcioni als estudiants una adreça electrònica alternativa a la institucional. 

El professorat facilitarà als estudiants el material docent pertinent pel seguiment del curs mitjançant els delegats i les delegades del grup. S’han establert uns espais provisionals de comunicació als estudis de l’Escola 

El professorat recordarà als estudiants el seu horari presencial de tutories. 

CONTACTES 

CAMPUS DE BELLATERRA 

Gestió Acadèmica i Serveis:  

Horari d’atenció presencial per tràmits acadèmics de 10 a 13 h i 15 a 17h. 
Telèfon 93 581 30 49 
Atenció presencial de 9 h a 19.30 h per Serveis generals. 
Telèfon 93 581 35 89 

Direcció de l’Escola: 93 581 33 33 
Matins: dilluns a divendres de 9 h a 14 h. 

CAMPUS DE SABADELL 

Gestió Acadèmica: 93 728 77 12 (de dilluns a divendres, de 10 a 13 h) 

Atenció presencial: de dilluns a dijous de 10 a 13h i les tardes de dilluns i dijous de 15 a 16:30h (sense cita prèvia) 

SLIPI: 93 728 77 00 (de dilluns a divendres, de 8,30 a 20,30 h) 

CANALS D’INFORMACIÓ PÚBLICS: 

Twitter
Instagram
Telegram