El Consell Social de la UAB

El Ple del Consell Social de la UAB aprova les activitats dels àmbits Societat-Universitat i Universitat-Empresa per aquest any 2021

Ple Consell Social 17/12/2020

El Ple del Consell Social de la UAB ha donat llum verda al programa d’activitats en els àmbits Societat-Universitat i Universitat-Empresa per l’any 2021, que inclou la continuïtat de diversos projectes ja consolidats i d’altres de nous. L’òrgan col·legiat també va acceptar la proposta de col·laboració del Consell Social en el projecte de captació de fons europeus en el marc de la iniciativa NextGenerationEU. L’última sessió plenària de l’any va tenir lloc el 17 de desembre presidida per Gabriel Masfurroll.

01/02/2021

El darrer Ple del Consell Social de la UAB de l’any 2020 va aprovar les accions dels àmbits
Societat-Universitat i Universitat-Empresa que es realitzaran enguany, i que disposaran d’un total de 44.760 euros de pressupost. 

Entre les accions de l’àmbit Societat, es continua amb la col·laboració i finançament amb 6.000€ de la 17a edició del Premi Argó, els premis anuals als treballs de recerca de batxillerat i a projectes de cicles formatius de grau superior que tenen com a finalitat reconèixer l’esforç dels estudiants i d’incrementar els vincles amb els centres d’ensenyament superior i que està coordinat  per l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB. També es destinaran 2.000 euros al Premi a l’Excel·lència Docent de la UAB del curs 2021-2022, amb la voluntat de valorar l’activitat docent del professorat i d’impulsar la innovació i la millora constant de la docència universitària. 

Per altra banda, es continuarà amb col·laboració i el finançament amb 10.000 euros de la convocatòria 2021-2022 de les Beques Impuls del Programa PIUNE de la Fundació Autònoma Solidària (FAS), una línia d’ajuts per a estudiants amb discapacitat de la UAB, especialment d’aquells en situació de dependència. L’objectiu és facilitar que aquests estudiants puguin assistir a la universitat i completar els seus estudis superiors com a pas previ a la seva inserció laboral com a professionals. 

En l’àmbit Universitat-Empresa, es continuarà donant suport al projecte Imagine Express en la seva edició de 2021, un programa d'emprenedoria dirigit a generar negocis en el sector Mobile. El patrocini de 2.118 euros del programa Imagine Express per part del Consell Social de la UAB garanteix que dos estudiants de la Universitat puguin participar en el programa, que té una dimensió internacional. També continua la col·laboració del Consell amb el Programa Universitat-Empresa (PUE) de la UAB per la seva voluntat de contribuir a la inserció laboral dels seus alumnes i de fomentar la cooperació entre la Universitat i el teixit empresarial, mitjançant una aportació de 1.000 euros. L’aportació és en concepte dels guardons que es s'atorguen en el marc del primer premi, segon premi i dos accèssits als millors treballs de fi de grau (TFG), que es lliuraran, en l’any 2021, en l’acte d’entrega de les Mencions PUE i les Beques Premi Universitat-Empresa a la 30a promoció del Programa.

Com novetat en aquest àmbit, el Consell Social de la UAB finançarà la posada en marxa d’un projecte pilot de pràctiques formatives en empreses, denominada “Residence Experience”, que planteja un model innovador de pràctiques (que en aquest pilot es realitzarà en l’àrea del medi ambient i la sostenibilitat). El Residence Experience in sustainability es durà a terme en el curs 2021-2022, en el marc de les pràctiques dels estudiants de l’especialitat en Ecologia Industrial i Urbana (EIU) del Màster en Estudis interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social (MEISAES). Aquesta experiència pilot ha de servir com a model per a altres Residence Experience en altres àmbits de coneixement i enfortir la posició de la UAB en la seva oferta de formació dual. El Consell Social aportarà gairebé 13.000 euros per finançar part de les despeses del pilot. 

Per últim, en els dos àmbits de Societat i Empresa, es destinen 10.000 euros per a l’organització de l’acte La Nit del Consell Social de l’any 2021.

Seguint en l’àmbit de projectes, la mateixa reunió del Ple va servir per aprovar la proposta de col·laboració del Consell Social en el projecte de captació de fons europeus en el marc de la iniciativa NextGenerationEU. Aquesta, suposa per a la UAB una oportunitat de captació de recursos per a projectes emmarcats en els eixos estratègics de la sostenibilitat, la digitalització, el territori, la I+D i la igualtat de gènere. El Consell destinarà recursos econòmics de cara a comptar amb el suport necessari en la redacció dels projectes que es presentin a la convocatòria.

En un altre ordre de coses, la sessió plenària també va comptar amb els informes del President, Gabriel Masfurroll, i del nou rector de la UAB, Javier Lafuente. 

En l’àmbit econòmic, i arran de l’última reunió de la comissió específica, la sessió plenària del Consell Social ha estat informada, entre altres punts, del seguiment del pressupost de la UAB corresponent a l’exercici 2020 i ha aprovat la proposta de criteris bàsics de la pròrroga del pressupost de la UAB del 2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2021.

Finalment, en l’àmbit acadèmic, el Ple ha aprovat la creació de diversos títols de màster universitari, màster propi i de diploma de postgrau, així com l’extinció de títols de grau i de màster universitari.