El Consell Social de la UAB

El Consell Social de la UAB valora que es creï el grau interuniversitari de Ciència, Tecnologia i Humanitats

Comissió Acadèmica

La Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB ha acordat d’informar favorablement el Ple de l’òrgan col·legiat de la creació d’una nova titulació, el grau interuniversitari de Ciència, Tecnologia i Humanitats, organitzat conjuntament entre la UAB, la UAM i la UC3M. També ha servit per aprovar i modificar diversos títols de màsters universitaris i propis, entre altres assumptes acadèmics de la universitat. La Comissió s’ha reunit el 7 d’octubre sota la presidència de Moisès Amorós.

08/10/2020

La sessió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB del passat el 7 d’octubre ha servit per aprovar la creació del títol de grau de Ciència, Tecnologia i Humanitats, uns estudis interuniversitaris amb la participació de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, la Universitat Autónoma de Madrid (UAM) i la Universitat Carlos III (UC3M).

El títol és el primer de les seves característiques en el Sistema Universitari Espanyol (SUE) i en el Sistema Universitari de Catalunya (SUC). La novetat principal del grau és que proposa una formació transversal i comprensiva en l'àmbit de les humanitats i de la ciència. L'alumnat que cursi el grau coneixerà les relacions entre la història i el desenvolupament cientificotècnic en les diferents etapes de la humanitat; posseirà elements sòlids per valorar les implicacions socials i ètiques del coneixement científic i els sistemes tecnològics i serà capaç d'avaluar les oportunitats i els riscos que comporten les nostres actuacions sobre l'ésser humà i el seu entorn. L'absència d'un grau d'aquestes característiques, amb nombrosos referents internacionals, era una gran llacuna del nostre sistema universitari. 

Per altra banda, la Comissió Acadèmica també va aprovar la creació dels títols de màster universitari en Innovació Infermera Aplicada en Vulnerabilitat i Salut i el de Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars (Master’s Degree in Transfusion Medicines and Cellular and Tissue Therapies). 

En l’àmbit dels títols de màster propis, es va valorar favorablement la creació dels títols de Direcció Digital de Negocis Turístics Internacionals; Intel·ligència Artificial i Big Data en Salut; Disseny d'Espais: User Experience; Comunicació del Medi Ambient; i Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional. També es va aprovar la creació dels títols de diplomes de postgrau en Revenue Management, Màrqueting Digital i Customer Experience; Gestió de Projectes Turístics, Màrqueting i Intel·ligència Emocional; Disseny i l'Art del Jardí; Curadoria, Pràctiques Creatives i Espais Temporals;  Intel·ligència Artificial i Big Data en Salut; Percepció i Representació d'Espais Experiencials; i Disseny d'Espais Experiencials. 

La sessió va servir també per tractar assumptes sobre el règim de permanència a la UAB. Concretament, es va valorar favorablement l’informe a la rectora sobre recursos de permanència a la UAB i l’informe anual corresponent al curs 2019/2020 sobre l’aplicació de la normativa sobre règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB.

Per últim, la Comissió Acadèmica va tractar informació diversa sobre l’àmbit acadèmic i sobre l’oferta formativa de l’Escola de Postgrau de la UAB.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies