Acords de la Junta de Facultat i resultats de les eleccions a la Junta Permanent

Auditori de la UAB

El degà va convocar als membres de la Junta de Facultat a una sessió de caràcter constitutiu el passat dimarts 22 de desembre a les 15.30h en format virtual.

 

 

08/01/2021

Ordre del dia

  1. Constitució de la nova Junta de Facultat
  2. Aprovació de l'acta anterior corresponent a la sessió de la Junta de Facultat del dia 19 de desembre de 2019
  3. Elecció dels representants de l'estudiantat, del professorat del sector B i del Personal d’Administració i Serveis a la Junta Permanent de la Facultat
  4. Aprovació de la reducció de 20 places d'accés al Grau d'Història per implantació del Grau en Història, Política i Economia el curs 2021-2022
  5. Aprovació de l'extinció del MU en Arqueologia Clàssica
  6. Aprovació de la nova PIMPEU del MU en Arqueologia Clàssica
  7. Informe anual del Degà.  
  8. Torn obert d'intervencions.  

 

Podeu consultar tota la documentació a l'apartat Junta de Facultat del següent enllaç.

 

 

 

 

 

 

Notícies relacionades

Totes les notícies