Convocades les eleccions al Claustre de la UAB

Eleccions Claustre 2021

Les eleccions al Claustre de la UAB es desenvoluparan pel sistema de votació electrònica els dies 17 i 18 de març de 2021. El calendari electoral, que va ser aprovat per la resolució del rector el passat 29 de gener, està disponible al web d'eleccions de la UAB.

08/02/2021

Amb la resolució del rector del 29 de gener, es convoquen les eleccions al Claustre de la UAB, pel sistema de votació electrònica, els dies 17 i 18 de març de 2021.

En aquestes eleccions, es renoven tots el membres electes representants dels quatre sectors electorals: 81 representants del sector A (professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat); 27 representants del sector B (resta de personal acadèmic i el personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència); 90 representants del sector C (estudiants de grau i postgrau) i 30 representants del sector D (personal d'administració i serveis).

Per poder votar o presentar una candidatura és necessari que la inscripció al cens del centre sigui correcta, per això és important comprovar el cens electoral provisional, que es publicarà a la intranet el dia 11 de febrer. El calendari electoral i la resta d'informació està disponible al web d'eleccions de la UAB.

Es podran presentar reclamacions al cens electoral de l'11 al 16 de febrer i el termini per presentar les candidatures és del 12 al 25 de febrer.

El Claustre és l'òrgan màxim de representació de la comunitat universitària i debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla la gestió dels càrrecs i impulsa l'activitat normativa d'altres òrgans de govern. Es renova cada 4 anys, a excepció del sector dels estudiants, que ho fa cada 2, i es reuneix com a mínim dues vegades a l'any. A més del funcionament per sessions plenàries, el Claustre pot crear comissions específiques.

Més informació: Web d'eleccions de la UAB

 

Notícies relacionades

Fira virtual de graus UAB

Inscripció oberta a la fira virtual de graus UAB

Divendres 19 i dissabte 20 de març obrim les portes del campus perquè el puguis trepitjar en persona, però sense sortir de casa! Amb videoxats amb totes les facultats i escoles. Inscripció oberta!

Imatge de l'OEW 2021

Arriba l'"Open Education Week" a la UAB

En el marc de l'Open Education Week -que se celeba a tot el món de l'1 al 5 de març- el Servei de Biblioteques de la UAB ha organitzat dues activitats divugatives adreçades a personal docent i investigador i a l'alumnat, per tal de promoure els avantatges i possibilitats de l'educació en obert.

Totes les notícies