Cinc consells per prevenir malalties respiratòries

Prevenció grip y covid

Renta't les mans amb freqüència. Utilitza mocadors d'un sol ús en tossir o esternudar. Posa't la mascareta cobrint el nas i la boca. Ventila els espais tancats. Vacuna't contra la grip si tens 60 anys o més, si pateixes una malaltia crònica o si estàs embarassada.

31/10/2022

Per prevenir el virus, cal que apliqueu les mesures genèriques de protecció davant de qualsevol malaltia respiratòria.

Renteu-vos les mans freqüentment
Rentar-se les mans és la mesura més eficaç per reduir la transmissió d’infeccions. Cal fer-ho amb aigua tèbia i sabó, preferiblement líquid i amb pH neutre (o amb solucions alcohòliques 70%), fins a l’alçada dels canells, amb moviments de fricció i rotació:

  • Abans i després d'anar al lavabo.
  • Després de mocar-se, tossir o esternudar.
  • En arribar a casa després de sortir al carrer.
  • Abans de preparar o de menjar qualsevol aliment.
  • Després de tocar aliments crus.
  • Cada cop que manipulem escombraries, diners, cartons, etc.
  • Quan toquem animals i aliments per a animals.
  • Després de tocar baranes d'escales públiques o les barres del transport públic.
  • Després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
  • I sempre que les mans estiguin brutes.

Tapeu-vos la boca i el nas en tossir o esternudar
Cal fer-ho amb mocadors d'un sol ús o amb la cara interna del colze i rentar-se les mans de seguida (amb aigua i sabó o amb solucions alcohòliques del 70%).

Eviteu espais concorreguts on es puguin produir aglomeracions
La transmissió és més fàcil si hi ha moltes persones. Si teniu alguna condició de salut prèvia que pugui agreujar el contagi per la COVID-19, us recomanem que feu servir la mascareta en aquests espais (especialment si són tancats).
Si sou en espais concorreguts, porteu la mascareta de forma correcta i no us la tragueu.

Poseu-vos la mascareta
L'ús de la mascareta és obligatori per a totes les persones de sis anys en endavant en els transports públics, farmàcies, centres sanitaris, o si treballeu o visiteu un centre sociosanitari o una residència de gent gran. Als llocs de treball, és el servei de riscos laborals qui ha de comunicar als treballadors i treballadores si han de dur-la.
Queden exemptes d'aquesta obligació les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per treure-se-la o bé presentin alteracions de conducta que en facin inviable el seu ús.

Ventileu sovint els espais tancats
La ventilació és clau per evitar la concentració del virus en un espai tancat.
S’ha demostrat que el risc de contagi del coronavirus en l’interior dels edificis és més elevat que en l’exterior.
Per tant, és important ventilar al màxim possible els espais tancats per afavorir una renovació d'aire suficient, així com realitzar a l’aire lliure aquelles activitats que ho permetin.
Per tal que la ventilació sigui efectiva, convé obrir finestres o portes que es trobin oposades entre si, per tal que corri l’aire.
Si rebeu visites a casa, procureu ventilar bé els espais compartits abans, durant i després de la visita. Recordeu, també, mantenir els lavabos ben ventilats.
Si disposeu de sistemes de ventilació i climatització, mantingueu la màxima aportació possible d’aire exterior. Si aquests sistemes són descentralitzats i, per tant, que només fan circular l'aire interior, complementeu-los amb ventilació natural obrint finestres i portes, o feu-los servir a velocitats de ventilador baixes. Cal que els equips estiguin en un bon estat de manteniment.

Font: Cat Salut