Canvi de grup de pràctiques i modificació de matrícula (assignatures del 2n semestre curs 2021-22)

IMG_modif_mat_2nsem_21-22

Del 24 a 31 de gener 2022 es podrà sol·licitar el canvi de grup de pràctiques de les assignatures del segon semestre.

De l'1 al 7 de febrer es podrà realitzar la modificació de matrícula del segon semestre.

 

15/12/2021

           
          TERMINI
           
Automodificació de matrícula  ESTUDIANT   sigm@   1 a 7 de febrer 2022
           
Sol·licitud canvi grup de pràctiques (assignatures 2n semestre) GESTIÓ ACADÈMICA   formulari electrònic   24 a 31 de gener 2022 (14:00h)

Resolució

GESTIÓ ACADÈMICA       3 de febrer 2022
           
          TERMINI EXTRAORDINARI (*)
           
Sol·licitud canvi grup de pràctiques (assignatures 2n semestre) GESTIÓ ACADÈMICA  

formulari
electrònic

  8 i 9 febrer 2022

Resolució

GESTIÓ ACADÈMICA       11 de febrer 2022
           
           
(*) Alumnat que canviï alguna assignatura o bé canviï de grup d'una assignatura ja matriculada
           
           
Aprovat per la Junta Permanent de la facultat de Psicologia, sessió del 22.11.21

 

IMPORTANT: SOL·LICITUDS DE CANVI DE GRUP DE PRÀCTIQUES: CRITERIS D’APLICACIÓ A LA RESOLUCIÓ

 

Primera resolució de canvi de grup de pràctiques del grau en Logopèdia

Primera resolució de canvi de grup de pràctiques del grau en Psicologia

 

Resolució extraordinària de canvi de grup de pràctiques del grau en Logopèdia

Resolució extraordinària de canvi de grup de pràctiques del grau en Psicologia