Aprovada la renovació de membres del comitè de bioseguretat de la UAB

Nous membres CBS

El Consell de Govern ha acordat nomenar a Esther Julián, professora del Departament de Genètica i de Microbiologia, i a Albert Quintana, professor del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia, com a nova presidenta i nou vocal, respectivament, del CBS de la UAB.

28/02/2022

El Consell de Govern del proppassat 3 de febrer de 2022 va aprovar (Acord 13/2022) la renovació de membres del comitè de bioseguretat de la UAB, en els següents termes:
- Causa baixa voluntària, el doctor Isidre Gibert (president sortint) que pren noves responsabilitats com a degà de la facultat de Biociències.
- Incorporar al doctor Albert Quintana Romero, professor agregat laboral del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia en qualitat de vocal.
- Designar la doctora Esther Julián Gómez, actual membre del CBS i professora agregada del Departament de Genètica i de Microbiologia, com a presidenta del CBS.

La composició dels membres del Comitè de Bioseguretat de la UAB (a efectes 1 de març) queda de la següent manera:
Presidenta: Esther Julián
Secretari: Sebastià Calero
Vocals: Laura Tusell, Antonio Casamayor, Manuel del Pino, Xavier Abad Morejón, Gloria Villalba i Albert Quintana.

Aquest comitè treballa per optimitzar el programa de bioseguretat institucional, assessorant i vigilant que tota investigació o pràctica docent amb agents biològics sigui conforme amb les bones pràctiques de laboratori i amb la normativa legal en l'àmbit de la prevenció i la protecció de la salut humana i del medi ambient.