ADAPTACIONS DOCENTS DEL 15 AL 30 D'OCTUBRE

Adaptació docent

Després de la reunió d’aquest matí de la Rectora amb els degans i deganes per discutir el comunicat de premsa emès pel Consell Universitari de Catalunya d’ahir el vespre (el podeu consultar al link que trobareu al final de la notícia) s’acorda passar la docència teòrica presencial de les universitats catalanes a format virtual, entre els dies 15 i 30 doctubre, ambdós inclosos.

 

14/10/2020

En el nostre cas, ja estem fent des de l’inici de curs totes les classes teòriques de grau (que seria el concepte equiparable a les sessions de Gran Grup de la Facultat) de forma virtual, per tant s’ha considerat que ja estem complint la recomanació. Així, doncs la docència als grau es mantindrà tal i com s'ha fet fins ara, atès que ja s'havien acordat passar la docència teòrica de gran grup a format virtual. 

En el cas del màsters que fan la docència a la nostra Facultat i, atès que són els únic estudis on no s’ha reduït la presencialitat,  considerem que són els que ara poden reduir-la, i per tant entre els dies 15 i 30 d’octubre, la docència de tots els màsters de la Facultat (excepte el de secundària) es faran on-line en l’horari previst. En el cas del màster de secundària i atesa la diversitat de situacions que hi ha entre les diferents especialitats, s’ha decidit, previ acord amb la coordinadora i amb el coordinador del Mòdul Comú, que durant aquestes dues setmanes, les classes del Mòdul Comú es facin virtualment. 

Els màsters que fan la docència en d’altres universitats, cal que s’adaptin a la normativa que s’hagi establert allà on fan la docència. 

Aquestes decisions seran vigents exclusivament durant aquest període per contribuir a la recomanació de reduir la mobilitat de les persones. En cas que s’hagués de mantenir aquesta recomanació o n’hi hagués una altra en el mateix sentit, definiríem noves mesures. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració en aquests temps tan difícils.

https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-de-noticia/comunicat-del-consell-interuniversitari-de-catalunya-1345667174054.html?noticiaid=1345826270803&utm_source=twitter&utm_medium=post&utm_campaign=xarxessocials2020&utm_content=post

 

Notícies relacionades

Totes les notícies