SERVEI D'INFORMÀTICA

Es pot connectar a la xarxa fixa equips adquirits per la universitat com PC's, portàtils o impressores que disposin de connector Ethernet. Els telèfons mòbils, tauletes i diferents dispositius amb capacitat WiFi es poden connectar a la xarxa WiFi sense fils. Els sensors o dispositius especials es poden connectar a la xarxa de sensors IoT.

Connexió a la xarxa fixa
 

Connexió a la xarxa WiFi

 
Connexió a la xarxa IoT

La xarxa WiFi o xarxa sense fils de la Universitat dóna accés als serveis de la xarxa de dades als equips que disposen de tecnologia WiFi.

Documentació addicional
Plànols de distribució
Sol·licituds
Als campus de la UAB hi ha desplegades dues xarxes WiFi oficials: UAB i eduroam. Si us trobeu a una zona amb cobertura, seleccionant la xarxa UAB us apareixerà un portal de validació. Altrament, si teniu el vostre equip configurat de forma adient, es connectarà a la xarxa eduroam.
 
Per configurar eduroam al vostre equip o si necessiteu més informació sobre el procediment d'accés, podeu consultar la documentació de configuració que trobareu a la pestanya "Documentació Addicional". Per la connexió d’equips especials com càmeres web, impressores o equips d'emissió de continguts, consulteu el document “Connexió d’Equips Wifi Especials” que trobareu a la mateixa pestanya.
 
Podeu veure el desplegament de la xarxa WiFi a la pestanya “Plànols de Distribució”.