SERVEI D'INFORMÀTICA

Es pot connectar a la xarxa fixa equips adquirits per la universitat com PC's, portàtils o impressores que disposin de connector Ethernet. Els telèfons mòbils, tauletes i diferents dispositius amb capacitat WiFi es poden connectar a la xarxa WiFi sense fils. Els sensors o dispositius especials es poden connectar a la xarxa de sensors IoT.

Connexió a la xarxa fixa
 Connexió a la xarxa WiFi 
Connexió a la xarxa IoT

La xarxa WiFi o xarxa sense fils de la Universitat dóna accés als serveis de la xarxa de dades als equips que disposen de tecnologia WiFi.

Com accedir
Documentació addicional
Plànols de distribució

Poden demanar millores o ampliacions de la cobertura de la xarxa sense fils els responsables d’espais físics de la universitat, explícitament els Degans, Administradors,  Caps de Departament i Caps de Servei. No s’atendran peticions d’usuaris a títol individual.

Per iniciar el procediment per ampliació de cobertura ompliu el formulari "Ampliació cobertura Wifi".

Si teniu necessitats específiques de connexió d'equipament especial a la xarxa sense fils, inclosos equips d'emissió de continguts tipus Chromecast o similars, si us plau consulteu el document “Connexió d’Equips WiFi especials" que trobareu a l’apartat “Documentació Addicional”.