SERVEI D'INFORMÀTICA

Es pot connectar a la xarxa fixa equips adquirits per la universitat com PC's, portàtils o impressores que disposin de connector Ethernet. Els telèfons mòbils, tauletes i diferents dispositius amb capacitat WiFi es poden connectar a la xarxa WiFi sense fils. Els sensors o dispositius especials es poden connectar a la xarxa de sensors IoT.

Connexió a la xarxa fixa
 Connexió a la xarxa WiFi 
Connexió a la xarxa IoT

La xarxa WiFi o xarxa sense fils de la Universitat dóna accés als serveis de la xarxa de dades als equips que disposen de tecnologia WiFi.

Com accedir
Documentació addicional
Sol·licituds
Plànols de Distribució
Aulari Central J (pdf: 0,95 MB)
Edifici CEBATEG (pdf: 0,32 MB)
Edifici d'Estudiants (pdf: 0,48 MB)
Edifici Eureka (pdf: 0,42 MB)
Edifici ICTA-ICP (pdf: 1,40 MB)
Edificis de Biblioteques (pdf: 2,8 MB)
Escola de Postgrau (pdf: 1,0 MB)
Escola d'Enginyeria (pdf: 1,0 MB)
Escola Universitària de Sabadell (pdf: 0,73 MB)
Facultat de Ciències de la Comunicació (pdf: 0,60 MB)
Facultat de Ciències de l'Educació (pdf: 1,3 MB)
Facultat de Medicina (pdf: 3,9 MB)
Facultat de Traducció i Interpretació (pdf: 0,93 MB)
Facultat de Veterinària (pdf: 0,82 MB)
Facultats de Ciències i de Biociències (pdf: 1,2 MB)
Facultats de Ciències Socials i Lletres (pdf: 0,95 MB)
Hospital Clínic Veterinari (pdf: 0,40 MB)
Institut de Biotecnologia i Biomedicina (pdf: 0,39 MB)
Institut Universitari d'Estudis Europeus (pdf: 0,39 MB)
Moduls de Recerca A, B i C (pdf: 1,70 MB)
Rectorat (pdf: 0,73 MB)
Restauració i Sala d'Estudi de la Plaça Cívica (pdf: 0,55 MB)
Servei de Llengües (pdf: 0,33 MB)
Servei d'Activitat Física (pdf: 0,63 MB)
Servei d'Informàtica (pdf: 0,43 MB)
Altres Edificis (pdf: 1,8 MB)