SERVEI D'INFORMÀTICA

Es pot connectar a la xarxa fixa equips adquirits per la universitat com PC's, portàtils o impressores que disposin de connector Ethernet. Els telèfons mòbils, tauletes i diferents dispositius amb capacitat WiFi es poden connectar a la xarxa WiFi sense fils. Els sensors o dispositius especials es poden connectar a la xarxa de sensors IoT.

Connexió a la xarxa fixa
Connexió a la xarxa WiFi
 Connexió a la xarxa IoT 
Sol·licituds
La xarxa de sensors de la Internet de les coses o xarxa IoT (de l’anglès Internet of Things) connecta dispositius de sensòrica que no es poden connectar a la xarxa fixa ni a la xarxa sense fils de la Universitat. Les característiques principals d’aquests dispositius són el baix consum d’energia, l’enviament de volums reduïts de dades a baixes velocitats i la connexió M2M (Machine to Machine), és a dir, que els sensors normalment només connecten amb el seu servidor i no tenen interfície d’accés per als usuaris.

Per connectar aquests sensors la Universitat en col·laboració amb el Laboratori de Prototips Electrònics per a Sistemes Embebed i l'UAB Open Labs, està posant en marxa una xarxa LoRa de caràcter social i obert. Si aquesta xarxa no s'adeqüés als vostres requeriments, s'estudiaria l'ús d'altres tecnologies com Sigfox, BLE, ZigBee, NB-IoT o Cat-M1.