SERVEI D'INFORMÀTICA

Es pot connectar a la xarxa fixa equips adquirits per la universitat com PC's, portàtils o impressores que disposin de connector Ethernet. Els telèfons mòbils, tauletes i diferents dispositius amb capacitat WiFi es poden connectar a la xarxa WiFi sense fils. Els sensors o dispositius especials es poden connectar a la xarxa de sensors IoT.

 Connexió a la xarxa fixa 
Connexió a la xarxa WiFi
Connexió a la xarxa IoT
Característiques
Configuració i Suport
Formularis
Concepte Import
Instal·lació de rosetes per ús personal * 204,58 €
Instal·lació d'altres rosetes Segons pressupost
Activació de rosetes Gratuït
Gestió d'adreces IP Gratuït
Fuetons (latiguillos)
                      3 m
                   4,6 m
                   7,5 m
         10 €
         12 €
         15 €

 


 

 

* S’aplicarà la tarifa de 204,58 € per la instal·lació de nous punts de connexió a la xarxa de dades, en els següents casos:

  • A la zona demanada ja existeixin punts de connexió a la xarxa i siguin espais de PAS ó PDI
  • El nombre de connexions demanades sigui igual o inferior a 5. (Les peticions de 5 o més connexions a un mateix espai normalment permeten la compartició de les canalitzacions i la feina de desplegament i això comporta preus unitaris més baixos).

En tots el casos que no s’acompleixin les condicions anteriors, es farà mitjançant un pressupost a mida. Aquest pressupost es demanarà omplint el formulari “Consultes CAS” amb les vostres dades (nom, telèfon, correu) i indicant al cos de la consulta "Instal·lació de Rosetes per Pressupost"