SERVEI D'INFORMÀTICA

Es pot connectar a la xarxa fixa equips adquirits per la universitat com PC's, portàtils o impressores que disposin de connector Ethernet. Els telèfons mòbils, tauletes i diferents dispositius amb capacitat WiFi es poden connectar a la xarxa WiFi sense fils. Els sensors o dispositius especials es poden connectar a la xarxa de sensors IoT.

 Connexió a la xarxa fixa 
Connexió a la xarxa WiFi
Connexió a la xarxa IoT
Característiques
Configuració i Suport
Tarifes

En el sistema de gestió d'equips trobareu diferents opcions per sol·licitar la instal·lació d'una nova roseta, l'activació d'una roseta ja existent i per donar d'alta i gestionar l'adreça IP dels equips connectats a la xarxa. Només la instal·lació d'una nova roseta té cost.

Per poder treballar amb el sistema de gestió, caldrà que us valideu amb el NIU i la paraula de pas.

El termini màxim per a disposar del servei d'Instal·lació de roseta nova és de 15 dies laborables

El termini màxim per a disposar del servei d'Activació de roseta existent és de 2 dies laborables

Accés al sistema de gestió d'equips en xarxa
Per demanar fuetons, feu clic aquí