SERVEI D'INFORMÀTICA

Es pot connectar a la xarxa fixa equips adquirits per la universitat com PC's, portàtils o impressores que disposin de connector Ethernet. Els telèfons mòbils, tauletes i diferents dispositius amb capacitat WiFi es poden connectar a la xarxa WiFi sense fils. Els sensors o dispositius especials es poden connectar a la xarxa de sensors IoT.

 Connexió a la xarxa fixa 
Connexió a la xarxa WiFi
Connexió a la xarxa IoT
Característiques
Formularis
Tarifes
Preguntes freqüents
Segueix el trànsit de la xarxa de la UAB
Normativa de connexió a la xarxa (pdf: 0,02 MB)
Nivell bàsic de seguretat per a estar a la xarxa (pdf MB)