SERVEI D'INFORMÀTICA

Es pot connectar a la xarxa fixa equips adquirits per la universitat com PC's, portàtils o impressores que disposin de connector Ethernet. Els telèfons mòbils, tauletes i diferents dispositius amb capacitat WiFi es poden connectar a la xarxa WiFi sense fils. Els sensors o dispositius especials es poden connectar a la xarxa de sensors IoT.

 

Connexió a la xarxa fixa

 
Connexió a la xarxa WiFi
Connexió a la xarxa IoT
Configuració i Suport
Formularis
Tarifes

L'equip que es connecta a xarxa ha d'estar configurat per agafar la configuració de xarxa per DHCP. Aquesta configuració depèn de la zona i l'edifici en que està connectat l'equip i s'ha d'haver subministrat correctament en el formulari d'alta de l'equip a la xarxa (a través del sistema de gestió d'equips).

El Servei d'Informàtica, en les tasques de gestió de la xarxa, pot haver de canviar l'adreçament dels equips connectats, així com donar de baixa les adreces no utilitzades o desactivar les rosetes que es mantenen per temps prolongat sense activitat.