SERVEI D'INFORMÀTICA

Per connectar un dispositiu a la xarxa física de la Universitat cal disposar d’una roseta “activa”, és a dir, amb senyal de xarxa, i d’una adreça de xarxa vàlida per al dispositiu i la zona on es connectarà.

Els equips nous que es connecten a la xarxa de la UAB amb la configuració corporativa tenen, per defecte, la configuració correcta per ús personal.

 Connexió d'ordinadors i/o impressores 
Connexió sense fils
Configuració i Suport
Formularis
Tarifes

L'equip que es connecta a xarxa ha d'estar configurat per agafar la configuració de xarxa per DHCP. Aquesta configuració depèn de la zona i l'edifici en que està connectat l'equip i s'ha d'haver subministrat correctament en el formulari d'alta de l'equip a la xarxa (a través del sistema de gestió d'equips).

En cas que l'equip s'hagi connectat a la xarxa abans de l'entrada en servei del nou sistema de gestió cal integrar-lo. Per fer-ho cal entrar al sistema de gestió des de l'equip que es vulgui gestionar, el sistema comprovarà que no està registrat, demanarà un responsable i l'adreça MAC. Si la validació és correcta, l'equip quedarà associat al responsable.

El Servei d'Informàtica, en les tasques de gestió de la xarxa, pot haver de canviar l'adreçament dels equips connectats, així com donar de baixa les adreces no utilitzades o desactivar les rosetes que es mantenen per temps prolongat sense activitat.