SERVEI D'INFORMÀTICA

Hi ha recursos de la Universitat que es poden accedir des d’Internet i altres que estan restringits a màquines de la Universitat. Si necessiteu accedir a aquests últims des de fora de la Universitat, disposeu del Servei de Xarxa Privada Virtual.

 

Xarxa Privada Virtual

 

Per a utilitzar el servei entreu a la pàgina https://xpv.uab.cat i identifiqueu-vos amb els vostres NIU i paraula de pas.

Configuració
Formularis
Dades tècniques
Tarifes

 

  • Disposar de connexió a Internet
  • Fer servir un navegador suportat com Chrome,  Firefox  o Safari.