Directory 
Joaquin Ariño
 • Biography
 • Llicenciat en Farmàcia (1980) i Doctor en Farmàcia (1986) per la Universitat de Barcelona (Director de Tesi, J.J. Guinovart), vaig realitzar la meva estada postdoctoral a la University of Massachusetts School of Medicine (1986-87) com Fulbright-MEC Fellow, clonant i caracteritzant per primer cop les dues isoformes de les proteïna fosfatasa 2A (PP2A) humana. Reintegrat a la UAB el 1988, ja com Professor Titular i investigador establert, vaig iniciar l'estudi de les proteïnes fosfatases en el llevat Saccharomyces cerevisiae, el meu model de treball majoritari des de llavors. El 1993 vaig ser promogut a Catedràtic d'Universitat.
  El meu interès investigador ha estat centrat en la regulació de processos biològics mitjançant mecanismes de fosfo-defosforilación, amb especial èmfasi en l'espai de les Ser / Thr proteïna fosfatases (PPasas). A la dècada dels 90 el meu grup va ser responsable del descobriment i la caracterització de múltiples gens de PPasas, tant de llevats com de plantes i va participar en la seqüenciació genòmica de S. cerevisiae, el primer genoma eucariota desxifrat. Des de mitjans de 1990 el nostre interès va incloure els mecanismes de tolerància a estrès salí en llevat i, a partir del 2000, vam estendre el nostre àmbit a l'estrès per pH alcalí. Durant aquest període hem mantingut les línies de treball centrades en diverses famílies de proteïna fosfatases de llevats: tipus 2A, tipus 1 i isoformes de la família PP2C, amb especial èmfasi en la funció de la fosfatasa Ppz1 i de les seves subunitats reguladores Hal3 i Vhs3.
  Sóc autor de més de 140 articles d'investigació o revisions en revistes indexades (109 en el primer quartil de JCR), incloent Nature (1), Nat.Chem. Biol. (1), PNAS (2), EMBO J. (2) Mol. Cell. Biol. (4), J. Biol. Chem. (21), Biochem J. (10) o Mol. Microbiol. (7). Aquesta activitat investigadora està emmarcada en múltiples projectes competitius finançats, tant de caràcter nacional com internacional, en els quals freqüentment he actuat com a investigador principal o coordinador. He impartit més de 60 conferències convidades en congressos, workshops o cursos nacionals o internacionals i participat en comissions d'avaluació de projectes d'investigació per encàrrec de diverses entitats nacionals o estrangeres. He dirigit 20 Tesis doctorals (4 més en desenvolupament). Vaig ser membre del Editorial Board de The Biochemical Journal entre 2005-2011, Director del Servei de Genòmica de la UAB des de 2002 a 2012, i actual membre del Editorial Board de Microbial Cell.
  El 2009 vaig rebre la Distinció ICREA Acadèmia (Generalitat de Catalunya) i el 2010 el Premi a l'Excel·lència en Investigació (UAB). Des d'octubre de 2014 sóc director del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la UAB.
 •  
 • Research groups
 • Biologia Molecular dels Llevats
 •  
 • More information
 • Research ID: D-3756-2011
 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona