Dpt. Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials


Facultat de Ciències de l'Educació - Edifici G5
Campus de la UAB
08193 Bellaterra
 

Direcció del Departament:
Antoni Santisteban Fernández
A/e: antoni.santisteban@uab.cat
Phone: +34 93 581 26 38
 

Coordinació de la Unitat de Didàctica de la Llengua i de la Literatura:
Cristina Escobar
A/e: u.dlll@uab.cat
Phone: + 93 581 26 57


Coordinació de la Unitat de Didàctica de Ciències Socials:
Neus González-Monfort
A/e: neus.gonzalez@uab.cat
Phone: + 93 581  27 09
 

CONTACT US

Departament of Language, Literature and Social Science Education

Building G-5, office G5-115. 08193 - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Tel: +34 93 581 18 78

d.did.llenguaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona