seminari Seminar November 21, 2019 at 15.00 pm
Seminar A

Marcos Vera Hernández
UAB
"Using two-parts contracts to indentify complementarities across tasks: an application to family doctors” [+]
Birret Thesis November 22, 2019 at 10:30 am
Sala de Graus de la Facultat de Dret

Defence of doctoral thesis"Three essays on economics of happiness", elaborada por Junhee Lee. [+]
seminari Seminar November 22, 2019 at 15.00 pm
Seminar B

BK Song
UAB from Hanyang University
"The Effect of Public Financing on Candidate Reemergence and Success in Elections”
  [+]
IMG_Contractacio Opening position: Lecturer The Department of Applied Economics at Universitat Autònoma de Barcelona invites applications for a full-time lecturer position, involving both research and teaching, starting in Fall 2020.

Deadline: December 7th 2019 [+]
Seminari Serra Hunter contract offer

Second 2019 call (September) of the Serra Hunter Programme
Category: Tenure-eligible lecturer (lector)
Profile: Applied Economics

[+]
Seminari Serra Hunter contract offer

First 2019 call (February) of the Serra Hunter Programme
Category: Tenure-eligible lecturer (lector)
Profile: Applied Economics

[+]
IMG_Contractacio Recruitment of part-time teaching staff Les convocatòries per contractar professorat associat al Departament d’Economia Aplicada (DEA) estan pendents d’aprovació a la Comissió de Personal Acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona, prevista pel proper dia 17 d’octubre de 2019.
Un cop s’hagin aprovat i s’obri la convocatòria, es comunicarà el calendari de presentació de sol·licituds i de  selecció del professorat.
Detall places i docència assignada.
  [+]
 

 

 

2019 Universitat AutÚnoma de Barcelona