PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'estudi > Estudis de grau > Beques de col·laboració a departaments convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Curs 2018-2019

Beques de col·laboració a departaments convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Curs 2018-2019

Descripció

És objecte de la present convocatòria promoure la iniciació en tasques de recerca dels estudiants universitaris que vagin a finalitzar els estudis de segon cicle o de grau o que estiguin cursant primer curs de Màsters universitaris oficials, mitjançant l'assignació d'una beca que els permeti iniciar-ne tasques de recerca vinculades amb els estudis que estan cursant i facilitar la seva futura orientació professional o investigadora.

Aquesta beca es podrà concedir una sola vegada i en un sol curs acadèmic.

AVÍS IMPORTANT: es preveu que aquesta convocatòria es publiqui per part del Ministeri d'Educació, entre els mesos de juliol i agosy. Podeu consultar el llistat de repartiment de places entre els departaments de la UAB, a l'apartat Observacions d'aquesta pàgina.

Tipus d'ajut

Altres Ajuts
Beques
Col·laboració

Places

65
Es convoquen, en règim de concurrència competitiva, 65 beques de col·laboració per al curs acadèmic 2018-2019 d'acord amb la distribució aprovada pel Consell Social de cada universitat.

Import

2000
La dotació total i única de la beca per a tots els beneficiaris serà de 2.000 euros. La concessió d'aquesta beca no comporta l'exempció del pagament per part del beneficiari dels preus públics per serveis acadèmics.

Destinataris

Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de grau
Estudis de màster oficial

Condicions

Cal prestar la col·laboració a raó de tres hores diàries durant vuit mesos a comptar de la data d'incorporació a la destinació corresponent.

Durada

Fins el 30 de juny de 2019

Destinació

El departament pel qual has demanat la beca.

Incompatibilitats

Les establertes a la convocatòria.

Documentació

 

Observacions

Correu electrònic

consulta.beca@uab.cat

Telèfon

935811110