Ressenya històrica


El Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimental prové de l'Escola de Mestres de Sant Cugat (1972-1982) i es va crear en el marc de la LRU (agost de 1983). Aquesta llei establia ‘Los Departamentos son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar la investigación y las enseñanzas propias de su respectiva área de conocimiento en una o varias Facultades, Escuelas Técnicas Superiores o Escuelas universitarias. Se constituirán por áreas de conocimiento científico, técnico o artístico y agruparán a todos los docentes o investigadores cuyas especialidades correspondan a esta área.’. Aquesta disposició va requerir la identificació de les àrees de coneixement en les quals treballaven i investigaven els professors universitaris i, com a resultat, es va fer palesa l’existència de noves àrees de coneixement, entre les quals les de ‘didàctica de les matemàtiques’ i de ‘didàctica de les ciències experimentals’. Les noves àrees requerien un nou Departament, de ‘campus’, és a dir, amb capacitat per impartir docència en diverses facultats i centres i de compartir recerques segons projectes d’interès comú.

El primer reglament del Departament va ser aprovat l’any 1986. Podem considerar aquesta data com la ‘fundacional’ i l’inici d’una activitat docent i investigadora que ha anat configurant el contingut específic d’aquestes noves àrees de coneixement, centrades en la recerca dels factors que incideixen en l’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències experimentals i de les matemàtiques i en la docència adreçada a la formació de mestres i professors d’aquestes dues matèries, de tots els nivells de l’ensenyament formal i no formal.

Butlletí oficial de la UAB Butlletí oficial de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals
Edifici G5 - 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 17 37

d.did.matematiquesarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona