Alfabètic
Categoria
 Càrrecs 

Comissió Permanent del DepartamentDirector del Departament
Dr. Daniel Gamper Sache
Tlf.: 935811869
Correu-e: daniel.gamper@uab.cat

Coordinador de Màster 
Dr. Oriol Farrés Juste
Tlf.: 935811618
Correu-e: oriol.farres@uab.cat

Coordinador de Doctorat
Dr. Jesús Adrián Escudero
Tlf.: 935811734
Correu-e: jesus.adrian@uab.cat

Secretària del Departament
Dra. Marta Tafalla González
Tlf.: 93 586 8392
Correu-e: marta.tafalla@uab.cat

Coordinador de Grau
Dra Jordi Vallverdú Segura
Tlf.: 93 586 2964
Correu-e: jordi.vallverdu@uab.cat

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos Plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Filosofia
Edifici B
Campus de la UAB
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 16 18
FAX +34 93 581 20 01

d.filosofiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona