Professorat 2021-2022


 
 Adell Meseguer, Imma
 Categoria: Associada
 Despatx/extensió: 172 / 3201
 MariaInmaculada.Adell@uab.cat


 Línies de recerca: Escola inclusiva. Orientació educativa i vocacional. Aprenentatge competencial. Programes i recursos educatius de prevenció al risc d'abandonament escolar prematur.
 
Ingrid Agud Agud Morell, Ingrid
 Categoria: Lectora
 Despatx/extensió: 149 / 3007
 ingrid.agud@uab.cat
 

 Línies de recerca: Desigualtats educatives, particularment en les interseccions de gènere, sexualitat, edat i origen, mitjançant l’aplicació de teories educatives des de la pedagogia crítica feminista, els estudis de gènere i la teoria queer. La seva aproximació metodològica és la Investigació-Acció-Participativa-Feminista, i l’ús d’estratègies no adultocèntriques, qualitatives, etnogràfiques i col·laboratives
 Grup de recerca: EMIGRA- Cer-Migracions // Grup d'Educació i Gènere
 Web: http://orcid.org/0000-0003-3759-5784

 
 Alvarez Canovas, Isabel
 Categoria:
Agregada
 Despatx/extensió: 173 / 1411
 Isabel.Alvarez@uab.cat

 Línies de recerca: Societat de la Informació i desigualtats educatives; Formació del professorat i xarxes de coneixement en línea; E-learning en contexts internacionals.
 
 Arnau Sabatés, Laura
 Categoria:
Agregada Interina
 Despatx/extensió: 145 / 2629
 Laura.Arnau@uab.cat

 Línies de recerca: Infància i adolescència en situació de risc. Trajectòries educatives i laborals d’èxit de joves extutelats. Orientació professional i avaluació de la intervenció educativa.
 

 Bertran Tarrés, Marta
 Categoria:
Agregada Interina
 Despatx/extensió: 147 / 2970
 Marta.Bertran@uab.cat


 Línies de recerca: Educació, migracions i primera infancia; atenció i educació a la primera infància; relacions entre families i institucions educatives i relacions entre iguals.
 Grup de recerca: EMIGRA
 Web: http://www.uab.cat/web/-1263801907315.html

 
 Buñuel Azor, Immaculada
 Categoria:
Associada
 Despatx/extensió: 146 / 1074
 Inmaculada.Bunuel@uab.cat
 
 Caravaca Hernández, Alejandro
 Categoria:
Investigador pre-doctoral FI
 Despatx/extensió: 145 / 2629
 Alejandro.Caravaca@uab.cat
 

Sara Rebeca Carbonell Carbonell Curralo, Sara
 Categoria:
Associada
 Despatx/extensió: 171 / 3188
 SaraRebeca.Carbonell@uab.cat

 Línies de recerca: Promoció de la Salut. Drets Sexuals i col·lectius vulnerables. Consum de drogues: prevenció i reducció de riscos. Salut mental comunitària. Perspectiva de gènere i interseccionalitat. Pedagogies alternatives.

 

 Castejón Company, Alba
 Categoria:
Associada
 Despatx/extensió: 145 / 2629
 Alba.Castejon@uab.cat


 Línies de recerca: Desigualtats educatives, política educativa, fracàs i abandonament escolar, transicions educatives.

 

 Chumacero Ruíz, Amparo Silvana
 Categoria:
Associada
 Despatx/extensió: 171 / 3188
 Amparo.Chumacero@uab.cat

 

 Línies de recerca: Investigació narrativa, relacions educatives i investigació de la experiència educativa. Creu en la innovació educativa des de una mirada curosa i sostenible. Acompanyament pedagògic i perspectives feministes en educació.

 

 Corbella Molina, Laura
 Categoria: 
Pre-doctoral FPU
 Despatx/extensió: 215 / 4832
 Laura.Corbella@uab.cat


 Línies de recerca: Educació social i pedagogia social. Ètica i valors en les relacions socioeducatives.

 
 Fajardo Martínez, Sònia
 Categoria:
Associada
 Despatx/extensió: 172 / 3201
 Sonia.Fajardo@uab.cat
 
 Ferrer Miquel, Joana
 Categoria:
Associada
 Despatx/extensió: 146 / 1074
 Joana.Ferrer@uab.cat

 Línies de recerca: L'orientació educativa, l'acció tutorial i la cultura d'equip des del desplegament curricular i la pràctica educativa. Professionalització i millora continua del professorat, el centre i els serveis educatius.
 
 

 Foradada i Villar, Mireia
 Categoria: Associada
 Despatx/extensió:  172 / 3201
 Mireia.Foradada@uab.cat


 Línies de recerca: Educació formal i no formal; Gènere, exclusió  social, joves i Mentoria; Pensament i estudis  dels Feminismes

 

 Girós Calpe, Roser
 Categoria:
Associada
 Despatx/extensió: 215 / 4832
 Roser.Giros@uab.cat
 

 

 Jordán Sierra, José A.
 Categoria:
Titular d'Universitat
 Despatx/extensió: 149 / 3007
 Josep.Jordan@uab.cat


 Línies de recerca: Investigación fenomenológica‐hermenéutica, Dimensiones éticas de los profesores, Actitudes propias de los profesores destacados por su excelencia educadora

 

 Lázaro Lasheras, Laura
 Categoria:
Associada
 Despatx/extensió: 147 / 2973
 Laura.Lazaro@uab.cat

 

 López García, Xavier
 Categoria:
Associat
 Despatx/extensió: 147 / 2973
 Javier.Lopez.Garcia@uab.cat

 
 Martínez Chito, Lucas M.
 Categoria:
Associat
 Despatx/extensió: 172  / 3201
 LucasManuel.Martinez@uab.cat
 
 Martínez Ortiz, Sergi
 Categoria:
Associat
 Despatx/extensió: 172 / 3201
 Sergi.Martinez@uab.cat
 
 Mèlich Sangrà, Joan-Carles
 Categoria:
Titular d'Universitat
 Despatx/extensió: 147 / 2973
 JoanCarles.Melich@uab.cat


 Línies de recerca: Filosofia, Ètica, Antropologia de l'Educació, Lectura i educació
 Grup de recerca: Cos i Textualitat (CT)
 Web: http://cositextualitat.uab.cat/
 
 Morales Hernández, Juan
 Categoria:
Associat
 Despatx/extensió: 146 / 1074
 Juan.Morales@uab.cat
 
 Moschetti, Mauro Carlos
 Categoria:
Lector
 Despatx/extensió: 149 / 3007
 Mauro.Moschetti@uab.cat 
 

Ingrid  Noguera Noguera Fructuoso, Ingrid
 Categoria:
Professora Lectora Serra Húnter
 Despatx/extensió: 144 / 1581
 Ingrid.Noguera@uab.cat 

 

 Línies de recerca: Teories de l’educació en la societat digital; ensenyament i aprenentatge millorat per les tecnologies; metodologies docents innovadores; i desenvolupament professional del professorat universitari.
 Grup de recerca: EMA i EFI
 Web:  https://grupsderecerca.uab.cat/efi/

 

 Pàmies Rovira, Jordi
 Categoria:
Agregat 
 Despatx/extensió: 145 / 2629
 Jordi.Pamies@uab.cat

 Línies de recerca: Educació i migració marroquí (Educació, migracions i infància); Construccions, trajectòries i estratègies de joves emigrants llatinoamericans en espais transnacionals. Perspectives comparatives entre Catalunya i els Estats Units; Famílies transnacionals, relacions interculturals i integració socioeducativa de nens i joves d'origen estranger.
 Grup de recerca: EMIGRA
 Web: http://www.uab.cat/web/-1263801907315.html

 

 Pineda Herrero, Pilar
 Categoria:
Titular d'Universitat
 Despatx/extensió: 148 / 3190
 Pilar.Pineda@uab.cat


 Línies de recerca: Formació al llarg de la vida. Resultats de la formació. Avaluació de la formació contínua. Eficàcia de la formació. Desenvolupament de recursos humans. Formació professional i FP dual. Talent emprenedor i formació; Equitat i formació (gènere, nivell socio-econòmic, nivell educatiu, orígen).
 Grup de recerca: EFI
 Web: http://grupsderecerca.uab.cat/efi/

 
 Prat Fernández, Jordi
 Categoria:
Associat
 Despatx/extensió: 172 / 3201
 Jordi.Prat@uab.cat
 
 Puente Rodríguez, Sílvia
 Categoria:
Associada
 Despatx/extensió: 172 / 3201
 Silvia.Puente@uab.cat
 
 Quilabert Argudo, Edgar
 Categoria:
Associat
 Despatx/extensió: 172 / 3201
 Edgar.Quilabert@uab.cat
 
 Rodríguez Bosch, Josep-Lluís
 Categoria:
Associat
 Despatx/extensió: 146 / 1074
 JosepLluis.Rodríguez@uab.cat


 Línies de recerca: Judaisme i pensament; Hermenèutica i educació; Teoria i història pedagògiques.
 Grup de recerca: Grupo de Investigación en Pedagogía Política (GIPP, UNAE-Ecuador).
 

 Sala Roca, Josefina
 Categoria:
Titular d'Universitat Despatx/extensió: 171 / 3188
 Fina.Sala@uab.cat


 Grup de recerca: IARS (Infància i Adolescència en Risc Social)
 Web: http://grupsderecerca.uab.cat/iars/

 
 Santos González, Xavier
 Categoria:
Associat
 Despatx/extensió: 172 / 3201
 Xavier.Santos@uab.cat
 
 Sanz Escutia, Clara
 Categoria:
Pre-doctoral FPU
 Despatx/extensió: 215 / 4832
 Clara.Sanz@uab.cat

 Línies de recerca: Infància i adolescència en risc social. Grup de recerca: IARS
 
 
 Serret Vidal, Carme
 Categoria:
Associada
 Despatx/extensió: 173 / 1411
 Carme.Serret@uab.cat
 

 Úcar Martínez, Xavier
 Categoria:
Catedràtic d'Universitat
 Despatx/extensió: 144 / 1581
 Xavier.Ucar@uab.cat
 

 Línies de recerca: Las relacions socioeducatives. Pedagogía Social/Educació Social. Educació comunitaria (Animació Sociocultural / Desenvolupament comunitari). Empoderament personal i comunitari. Teatre, educació social i animació teatral. Avaluació participativa. Enfocament de les capacitats de A. Sen i M. Nussbaum.

 

 Valdivia Vizarreta, Paloma
 Categoria: Post-doctoral
 Despatx/extensió: 148 / 3190
 Paloma.Valdivia@uab.cat
 

 Línies de recerca: Tecnologia i canvi social; Tecnologies de la Informació i Comunicació per al desenvolupament; e-learning; gestió i planificació de projectes; sostenibilitat de projectes socioeducativos; capital social; educació en el temps lliure.
 Grup de Recerca: DIM-EDAINET: Entorns d'aprenentatge, innovació educativa i tecnologies.

 

 Vásquez Valdebenito, Alicia del Carmen
 Categoria: Associada
 Despatx/extensió: 172 / 3201
 Alicia.Vasquez@uab.cat
 

 Línies de recerca: Procesos y acompañamiento educativo; Comunicación y relacion

 

 Zarate Alva, Nair Elisabeth
 Categoria: Associada
 Despatx/extensió: 172 / 3201
 Nairelizabeth.zarate@uab.cat
 

 Línies de recerca: Infancia, Adolescencia en Riesgo de Exclusión Social e Inteligencia Emocional.

 

 

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social

Edifici G6
Campus de la UAB
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)

Tel: +34.93.581.14.19
Fax:+34.93.581.14.19

d.teories.educacio@uab.cat


 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona